Fiberutbyggnad med EU-stöd

Accessnätet är den delen av nätet som kopplas in hos dig som fiberkund hos Vansbro Fiber. Det består av de fiberledningar som går mellan din fastighet och de noder som sammankopplas i vårt stamnät.

Vårt accessnät byggs till stora delar ut med med stöd av EU:s Landsbygdsprogram.

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-28 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet är att ansluta minst 75 av de 157 hushåll med folkbokförda personer som finns i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Skålö-Ilbäcken.
EU-flagga

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-03 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet är att ansluta minst 40 av de 55 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Skamhed.
EU-flagga

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-28 och accessnätet beräknas vara färdigutbyggt under hösten 2019. Målet för projektet är att ansluta minst 63 av de 119 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Uppsälje.
EU-flagga
Senast uppdaterad: 27 juni 2019