Livsmedel

Innan du får öppna en ny eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet så måste den registreras hos miljökontoret.

Det ska göras minst två veckor innan du planerar att starta. Blanketter för att göra din anmälan hittar du här. Om du låter bli att registrera din verksamhet så bryter du mot livsmedelslagstiftningen.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggninglänk till annan webbplats

För att dra igång verksamheten måste du också ha lämpliga lokaler och utrustning, liksom ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats hittar du mer information om det.

Offentlig kontroll
Miljökontoret har kontrollansvar för cirka 80 restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras. Kontrollerna som sker med jämna mellanrum inkluderar bland annat inspektioner och provtagning. Man kollar också så att verksamhetens egenkontroll fungerar som den ska.

Information för små företag
Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns broschyrer med information till små livsmedelsföretag som säljer ganska lite livsmedel. Det finns också bra information för dig som planerar att starta ett cafélänk till annan webbplats och för dig som ska importera livsmedellänk till annan webbplats.

Kontakta oss på miljökontoret om du har frågor!

Senast uppdaterad: 28 februari 2019