Näringsliv och arbete

Det är Näringslivsenheten som arbetar med näringslivsfrågor, näringslivsutveckling samt service och rådgivning för kommunens företag och företagare.