Fakta om Vansbros näringsliv

Vansbro har ett strategiskt läge i Västerdalarna, en attraktiv region att besöka. Med ett brett näringsliv inom industri, handel, tjänster och tillverkning erbjuds många möjligheter till affärer.

Bild

Foto: Rickard Frantzén.

Näringslivsforum 2021

Årets upplaga av Näringslivsforum genomfördes på grund av rådande omständigheter digitalt. Här kan du se Näringslivsforum 2021 i sin helhet.

 

I Vansbro finns idag cirka 780 aktiva företag inom en mängd olika branscher. Näringslivet i Vansbro präglas av tillverkande industri, service och handel, inte minst e-handel. Bland företagen går tradition och förnyelse hand i hand. Flera stora evenemang genomförs återkommande i Vansbro, som även de bidrar till att sätta orten på kartan. Det enskilt största av dem är Vansbrosimningen Länk till annan webbplats. i juli varje år.

I Vansbro finns en stark företagstradition, en speciell Vansbroanda. Alla drar åt samma håll och vill att Vansbro ska utvecklas i samverkan. Det finns starka nätverk och företag inom många olika branscher, vilket minskar sårbarheten. Vårt företagsklimat har de senaste åren alltid rankats högt i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking Länk till annan webbplats..

Våra företags största enskilda utmaning är faktiskt att hitta arbetskraft, något vi på Näringslivsenheten jobbar hårt för att hjälpa till med.

Industrisektorn är Vansbros största bransch sett till antalet företag, tätt följt av handel och service.

Tillverkningsindustrin: Här hittar vi många företag inom metallindustrin och tillverkning av trävaror, liksom livsmedelstillverkning. De flesta företagen är små och medelstora till antalet anställda. Många av företagen är underleverantörer till större företag både i Sverige och i hela världen.

Tjänsteföretag: Tjänstesektorn är på stark uppgång. Här hittar vi många mindre företag med inriktning på stödjande funktioner till det övriga näringslivet.

Handeln: I Vansbro är vi duktiga på handel, inte minst e-handel. I en undersökning gjord av företaget Payson, där man med hjälp av statistik från Allabolag.se och SCB undersökt var i landet e-handeln är på starkast frammarsch, utsågs Vansbro till årets e-handelskommun 2017.

Byggverksamhet: Även byggbranschen går bra, mycket tack vare Rot-avdragen. Många byggföretag jobbar över hela regionen.

Utan inbördes ordning

  • Bobe Plastindustri AB 
  • Edvin Larssons Mekaniska AB
  • Landstinget Dalarna
  • Lyko AB
  • Orkla Foods Sverige AB
  • Monark Exercise AB 
  • Munters Bygg AB 
  • Sveden Trä AB
  • Vansbro kommun

Snabbfakta om näringslivet

Antal aktiva företag: Cirka 780 stycken, varav 291 aktiebolag, 17 handelsbolag och cirka 470 enskilda firmor.

Aktiebolagens sammanlagda omsättning: 2,8 miljarder kronor (2017), en ökning med 1 miljard kronor sedan 2013.

De största privata arbetsgivarna: Lyko (cirka 170 anställda), Orkla Foods Sverige (cirka 150 anställda) och Sveden Trä (cirka 125 anställda).

Antal anställda i aktiebolag i den privata sektorn: 1 188 personer (2017), en ökning med 201 personer sedan 2013.

Antal anställda vid Vansbro kommun: Strax under 700 (2017).

Senast uppdaterad: 1 juli 2021