Mark

Näringslivsenheten kan hjälpa dig och ditt företag att hitta lämplig mark och förmedla kontakt med markägare om du vill bygga för din verksamhet.

Vi finns också med som lots i kontakten med andra myndigheter och hjälper dig med bygglov och andra tillstånd.

En del ledig mark finns listad hos Objektvision.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 21 januari 2020