Skolsköterska och skolläkare

Våra skolsköterskor och skolläkare arbetar främst med förebyggande hälsovård för våra barn, inom det som kallas Elevhälsans medicinska insats, EMI.

Våra skolsköterskor kan även hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser. Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör ditt barns hälsa. Ditt barn erbjuds under sina skolår hälsobesök med allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram, och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet. Basprogrammet bygger på skollagens krav om tre hälsobesök under grundskolan och ett under gymnasiet.

Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper skolsköterskan er med det.

Basprogram för hälsobesök och vaccinationer

Hälsofrämjande skola

Våra skolsköterskor och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i frågor som rör barnens hälsa. De samarbertar också med den övrig hälso- och sjukvården i skolan. Skolsköterskorna är med i skolornas planering och kan bidra med sin omvårdnadskompetens i utvecklingen av skolmiljön, när det gäller att utforma en hälsofrämjande skola.

I Elevhälsans medicinska insats, EMI, ingår bland annat hälsobesök och vaccinationer enligt ett förbestämt program. Eleverna erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet. Basprogrammet bygger på skollagens krav om tre hälsobesök under grundskolan och ett under gymnasiet.

Hälsobesök och vaccinationer enligt nedan görs av skolsköterska

När?

Vad?

Förskoleklass

Hörselundersökning

Årskurs 1

Hälsobesök: Längd, vikt, synprövning, ryggkontroll, motorik, hälsosamtal

Årskurs 2

Vaccination: Mässling, påssjuka, röda hund

Årskurs 4

Hälsobesök: Längd, vikt, synprövning, ryggkontroll, hälsosamtal

Årskurs 5

Vaccination: Humant papillomvirus flickor

Årskurs 7

Hälsobesök: Längd, vikt, syn, hörsel, ryggkontroll, hälsosamtal

Årskurs 8


Vaccination: Difteri, stelkramp, kikhostaVi vill att du enkelt ska kunna komma i kontakt med våra skolsköterskor.

Telefonnummer och e-postadresser till våra skolsköterskor

Skolor

Skolsköterska

Telefonnummer

E-postadress

Myrbacka skola,

Nederborgs skola,

Olympicaskolan

Vakant

Vid frågor ring skolsköterskorna nedan


Smedbergsskolan

Anna-Karin Mabergs

0281-751 12

anna-karin.mabergs@vansbro.se

Parkskolan, Berghedens skola

Eva Svensson

0281-754 57

eva.svensson@vansbro.se


Senast uppdaterad: 16 december 2020