När ditt barn behöver stöd och hjälp

Det är viktigt att ditt barn mår bra för att kunna lära och prestera bra i skolan. Men alla kan ibland behöva hjälp och stöd när man mår dåligt eller livet känns jobbigt. Vi hjälper er att få det stöd ni behöver.

När ditt barn behöver stöd och hjälp

Det är viktigt att ditt barn mår bra för att kunna lära och prestera bra i skolan. Men alla kan ibland behöva hjälp och stöd när man mår dåligt eller livet känns jobbigt. Vi hjälper er att få den hjälp ni behöver.

Inom elevhälsan jobbar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan hjälper att ta reda på omnibehöver speciellt stöd och vi samverkar med alla du kan behöva stöd ifrån. Du har rätt till den här hjälpen enligt skollagen.

Länk till Kurator och psykolog

Länk till Sköterska och läkare

Länk till Särskilda behov, extra stöd.

Länk till Föräldrastöd


Text