Naturpris

Vårt naturpris delar vi ut varje år till någon eller några som gjort viktiga och bra insatser inom området natur och/eller miljö.

Talltoppar

Priset är till för att uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014.

Den som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp av personer.

Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. Priset delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet, men det är kommunstyrelsen som utser vinnaren.

Nominera pristagare

För 2020 har nomineringstiden gått ut. Välkommen med din nominering inför nästa års pris våren 2021.

Britt-Marie Brant – Naturpristagare 2020

Motivering:

För sitt idoga arbete med Hästängsleden, badplatsen vid Jontnilstjärn
och Norins odling. Britt-Marie håller rent längs vägarna och håller
månskenspromenader för allmänheten. En eldsjäl som arbetar i det
lilla, med att värna om miljö och natur, som för oss alla är så viktigt.

Vi har fått Vansbro kommuns naturpris:

När

Vem

2020

Britt-Marie Brant

2019

Roland och Jonny Axelsson

2018

Sven-Åke (Niklas) Andersson

2017

Jonas Pehrs

2016

Fågelklubben Vingarna

2015

Bengt Ehnström

2014

Jean Granberg


Senast uppdaterad: 11 juni 2020