Naturpris

Vårt naturpris delar vi ut varje år till någon eller några som gjort viktiga och bra insatser inom området natur och/eller miljö.

Talltoppar

Priset är till för att uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014.

Den som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp av personer.

Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. Priset delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet, men det är kommunstyrelsen som utser vinnaren.

Nominera pristagare

För 2019 har nomineringstiden gått ut. Välkommen med din nominering inför nästa års pris våren 2020.

Naturpriset 2019 går till bröderna Roland och Jonny Axelsson, med följande motivering:

För sitt arbete med att levandegöra och upprätthålla en viktig del av kommunens kulturhistoria i Stora Digerliden i Nås, med boställen avlägsna från centralbygderna. För ett envetet arbete med att bevara och återupprätta den finnkultur som är en viktig del av Vansbro kommuns historia. För att de upprätthåller öppna kulturmarker i våra skogsbygder och det som odlades där, och därmed bidrar till att bevara en näst intill försvunnen flora och fauna.

Vi har fått Vansbro kommuns naturpris:

När

Vem

2019

Roland och Jonny Axelsson

2018

Sven-Åke (Niklas) Andersson

2017

Jonas Pehrs

2016

Fågelklubben Vingarna

2015

Bengt Ehnström

2014

Jean Granberg


Senast uppdaterad: 12 december 2019