Naturpris

Vårt naturpris delar vi ut varje år till någon eller några som gjort viktiga och bra insatser inom området natur och/eller miljö.

Talltoppar

Priset är till för att stimulera personer som gör insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014.

Den som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo i kommunen. Det kan vara en person eller en grupp av personer.

Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. Priset delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet i kommunen, men det är kommunstyrelsen som utser vinnaren.

Nominera pristagare

Skicka din skriftliga nominering senast den 21 april till vansbro.kommun@vansbro.se, eller per post till:

Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

Skriv "Naturpris" i ämnesraden/på kuvertet.

Vi har fått Vansbro kommuns naturpris

När

Vem

2014

Jean Granberg

2015

Bengt Ehnström

2016

Fågelklubben Vingarna

2017

Jonas Pehrs

2018

Sven-Åke (Niklas) Andersson

 

Senast uppdaterad: 1 april 2019