Naturpris

Vårt naturpris delar vi ut varje år till någon eller några som gjort viktiga och bra insatser inom området natur och/eller miljö.

Talltoppar

Priset är till för att uppmärksamma personer som gör insatser för att rädda värdefulla naturmiljöer i kommunen. Priset har delats ut sedan 2014.

Den som får priset ska ha en personlig anknytning till Vansbro kommun och ska ha gjort något inom området natur/miljö som varit till nytta för kommunen och invånarna. Pristagaren behöver inte bo här. Det kan vara en person eller en grupp av personer.

Samma grupp eller person kan bara få naturpriset en gång. Priset delas ut av kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet, men det är kommunstyrelsen som utser vinnaren.

Nominera pristagare

Enklast skickar du in din nominering via vårt webbformulär.
Det går också bra att e-posta nomineringen till vansbro.kommun@vansbro.se,
eller skicka den per post till:
Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

Naturpristagaren för 2021 presenteras under våren.

Vi har fått Vansbro kommuns naturpris:

När

Vem

2020

Britt-Marie Brant

2019

Roland och Jonny Axelsson

2018

Sven-Åke (Niklas) Andersson

2017

Jonas Pehrs

2016

Fågelklubben Vingarna

2015

Bengt Ehnström

2014

Jean Granberg


Senast uppdaterad: 17 mars 2021