Viktig information!

Fram till om med 9 juli kan man nu ansöka om tid i idrottshallarna höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Efter ansökningstidens slut går vi igenom sökta tider och kontaktar de som sökt. Vi vet då också mer hur restriktionerna inför hösten i hallarna ser ut.

Boka lokal, hur går det till?

Här hittar du alla våra uthyrningsbara lokaler.

  • Berghedenskolans sporthall, Äppelbo
  • Kvarnåkerskolans sporthall, Dala-Järna
  • Myrbackaskolans sporthall, Dala-Järna
  • Nederborgsskolans sporthall, Nås
  • Parkskolans sporthall, Vansbro
  • Smedbergsskolans sporthall, Vansbro
  • Teatern, Pelarsalen och Grottan

Ideella föreningar/evenemang har 50 procent rabatt på alla nedanstående priser.

Kök/matsalar
* Helg= fredag till söndag
Hyra av kök kräver behörig personal. Om vi står för personalen kostar det extra.

Kök/matsalar

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Storkök Smedbergsskolan

290


435

6 083*

Kök Berghedens skola

182

1 455

273

2 183

Kök Myrbacka skola

182

1 455

273

2 183

Kök Kvarnåker skola

182

1 455

273

2 183

Kök Nederborg skola

182

1 455

273

2 183

Kök Söderåsen

182

1 455

273

2 183

Kök övriga

74

593

111

889

Matsal Smedbergsskolan

74

593

111

889

Matsal övriga

61

485

91

728

Gymnastiklokaler
** Minimidebitering 50 kronor per faktura

Gymnastiklokaler

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Berghedens skola

54

431

81

647

Smedbergsskolan

74

593

111

889

Parkskolan

40 **

323

61

485

Myrbacka skola

88

701

131

1 051

Kvarnåker skola

40 **

323

61

485

Nederborg skola

88

701

131

1 051

Bastu i anslutning till gymnasitiklokal

37 kronor/gång**

Övriga skollokaler

Övriga skollokaler

Vardag/timme i kronor

Helg/timme i kronor

Hemkunskap- och slöjdsal

91

136

Musik- och skolsal

61

91


‌Lokaler i Medborgarhuset

Lokaler i Medborgarhuset

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Teatern

243

1 940

364

2 910

Pelarsalen

121

970

182

1 455

Grottan

61

485

91

728

Vansbrorummet

61

485

91

728

Järnarummet

61

485

91

728

Nåsrummet

61

485

91

728

Äppelborummet

61

485

91

728

Foajén

61

485

91

728


Formulär för ansökan om att boka någon av våra lokaler.

Vi förbehåller oss rätten att anvisa annan tid än den begärda. Undertecknad ansöker om att få hyra nedanstående lokal/anläggning och förbinder sig att följa de regler som gäller för att hyra lokaler av Vansbro kommun.

Ordningsregler gällande hyra av idrottshall , 24.6 kB.

När vi tagit emot och behandlat din ansökan kommer du att få svar via e-postadressen du angivit.

  • Avbokning: Om man vill avsluta sin hyrperiod tidigare än tänkt så måste detta avbokas snarast via vaxel@vansbro.se
  • Minst en vecka innan tänkt hyresperiod ska börja måste ansökan vara inne.Termin (vill man boka för två terminer så blir det två ansökningar) * (obligatorisk)
Termin (vill man boka för två terminer så blir det två ansökningar)


Lokal * (obligatorisk)
LokalVansbro kommun hanterar dina personuppgifter enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021