Boka lokal, hur går det till?

Här hittar du alla våra uthyrningsbara lokaler.

  • Berghedenskolans sporthall, Äppelbo
  • Kvarnåkerskolans sporthall, Dala-Järna
  • Myrbackaskolans sporthall, Dala-Järna
  • Nederborgsskolans sporthall, Nås
  • Parkskolans sporthall, Vansbro
  • Smedbergsskolans sporthall, Vansbro
  • Teatern, Pelarsalen och Grottan

Ideella föreningar/evenemang har 50 procent rabatt på alla nedanstående priser.

Kök/matsalar
* Helg= fredag till söndag
Hyra av kök kräver behörig personal. Om vi står för personalen kostar det extra.

Kök/matsalar

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Storkök Smedbergsskolan

283


424

5 935*

Kök Berghedens skola

177

1 420

266

2 129

Kök Myrbacka skola

177

1 420

266

2 129

Kök Kvarnåker skola

181

1 445

271

2 167

Kök Nederborg skola

181

1 445

271

2 167

Kök Söderåsen

181

1 445

271

2 167

Kök övriga

74

589

110

883

Matsal Smedbergsskolan

74

589

110

883

Matsal övriga

60

482

90

722

Gymnastiklokaler
** Minimidebitering 50 kronor per faktura

Gymnastiklokaler

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Berghedens skola

54

428

80

642

Smedbergsskolan

74

589

110

883

Parkskolan

40 **

321

60

482

Myrbacka skola

87

696

130

1 025

Kvarnåker skola

40 **

321

60

482

Nederborg skola

87

696

130

1 044

Bastu i anslutning till gymnasitiklokal

35 kronor/gång**

Övriga skollokaler

Övriga skollokaler

Vardag/timme i kronor

Helg/timme i kronor

Hemkunskap- och slöjdsal

90

135

Musik- och skolsal

60

90


‌Lokaler i Medborgarhuset

Lokaler i Medborgarhuset

Vardag/timme i kronor

Vardag/dygn i kronor

Helg/timme i kronor

Helg/dygn i kronor

Teatern

241

1 927

361

2 890

Pelarsalen

120

963

181

1 445

Grottan

60

482

90

722

Vansbrorummet

60

482

90

722

Järnarummet

60

482

90

722

Nåsrummet

60

482

90

722

Äppelborummet

60

482

90

722

Foajén

60

482

90

722


Formulär för ansökan om att boka någon av våra lokaler.

Vi förbehåller oss rätten att anvisa annan tid än den begärda. Undertecknad ansöker om att få hyra nedanstående lokal/anläggning och förbinder sig att följa de regler som gäller för att hyra lokaler av Vansbro kommun.

Ordningsregler gällande hyra av idrottshall

När vi tagit emot och behandlat din ansökan kommer du att få svar via E-postadressen du angivit.
Termin (vill man boka för två terminer så blir det två ansökningar) * (obligatorisk)
Termin (vill man boka för två terminer så blir det två ansökningar)


Lokal * (obligatorisk)
LokalVansbro kommun hanterar dina personuppgifter enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020