Föreningsbidrag

Här kan du läsa om våra bidrag och stöd till föreningar.

Bild

Alla föreningar i vår kommun kan söka bidrag till sin verksamhet. Det är föreningens huvudstyrelse som ska göra ansökan om bidrag.

Policy och regler föreningsbidrag

Ansökningsblanketter

Ska lämnas till oss senast den 31 augusti året före bidragsåret. Utbetalning görs senast 28 februari under bidragsåret.

Ska lämnas till oss senast den 25 augusti för perioden januari-juni och senast 25 februari för perioden juli-december.

E-posta din ansökan till vansbro.kommun@vansbro.se

Senast uppdaterad: 12 april 2021