Sjukresor

Det är Dalatrafiklänk till annan webbplats som ansvarar för och hanterar ersättning för sjukresor.

Du kan få ersättning för resor till Region Dalarnas vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare eller sjukgymnast. Du får ersättning för ressträckan (kortast väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhuset eller den vårdcentral du tillhör, enligt regionens regelverk för sjukresor.

Mer information om sjukresorlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 januari 2021