Sjukresor

Ersättning för sjukresor hanteras av Dalatrafik.

Resor till Region Dalarnas vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med regionen kan ersättas. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast. Ersättning utbetalas för ressträckan (kortaste väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhus eller den vårdcentral du tillhör, enligt regionens regelverk för sjukresor.

Här hittar du mer information om sjukresorlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 mars 2019