Kontaktfamilj/kontaktperson

Kontaktperson/familj är ett bistånd enligt socialtjänstlagen för barn och unga och deras familjer. Även vuxna i behov av stöd kan få en kontaktperson.

Barn och leksaksbuss.

Barn och unga och deras familjer, men även vuxna, kan få en kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är en förebyggande och stödjande insats och den vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga.

Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

  • Vuxna i behov av stöd.
  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.

Vi söker trygga och stabila vuxna människor som har möjlighet att ta emot ett eller flera barn i sitt hem. Du behöver ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot barn med olika behov.

Att vara kontaktperson innebär att, för en kortare eller längre tid, aktivt ställa upp och stödja en medmänniska. Det är ett förtroendeuppdrag, och att vara en kontaktperson innebär att du under en del av din fritid är ett stöd i vardagen eller en vän att umgås med. Syftet med uppdraget som kontaktperson är att personen som är i behov får känna trygg tillvaro, solidaritet och stöttning i det som behövs.

Vem kan bli kontaktperson?

Det ställs inga krav på att du ska ha en speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson. Kontaktpersonen ska finnas som trygghet, stöd, som "vanlig människa" utan någon särskild yrkeskompetens men med kvalifikationen att ha tid, intresse och engagemang över för andra människor. För att veta om vi ska inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktpersoner. Vi erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning.

En handläggare på individ- och familjeomsorgen ansvarar för uppdraget, samt för att kontinuerligt följa upp insatsen. En kortare introduktionsutbildning ingår. Uppdraget som kontaktfamilj baseras på din önskan och möjlighet att hjälpa och stödja ett barn som har det svårt. Den ekonomiska ersättning ska ses som en kompensation för den tid och de utlägg uppdraget kräver. Ersättningen du får som kontaktfamilj är uppdelad i en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel. Ersättningsnivån varierar utifrån uppdragets art, omfattning och svårighetsgrad.

Ersättningsnivåer för kontaktfamiljer till barn på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 18 mars 2019