Familjehem, kontaktfamilj

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna en kortare eller längre tid behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan bero på missbruk inom familjen, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ett litet barn som ligger och sover.

Det kan handla om allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj, och vi försöker alltid att hitta det bästa alternativet för just din eller er situation.

Barn och unga och deras familjer, men även vuxna kan få en kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är en förebyggande och stödjande insats och den vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga.

Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

  • Vuxna i behov av stöd.
  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.

När ett barn eller en ungdom av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan, helt vanlig familj, ett så kallat familjehem. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där ända tills de flyttar till eget boende, andra bor under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller kan inte ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men det kan även handla om omhändertagande enligt Lagen om vård av unga, LVU.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda vad som blir bäst för barnet i det långa loppet.

I ett jourhem är det alltså meningen att barnet ska stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i exempelvis ett familjehem.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019