Sjukresor

Ersättning för sjukresor hanteras av Dalatrafik

Du kan få ersättning för resor till Region Dalarnas vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare eller sjukgymnast.

Du får ersättning för ressträckan (kortaste väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhus eller den vårdcentral du tillhör, enligt regionens regelverk för sjukresor.

Om sjukresor på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 november 2019