Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

Under vecka 41 anordnar Region Dalarna, Dalakommunerna samt en lång rad intresseorganisationer och föreningar uppmärksamhetsveckan ”Fokus på psykisk hälsa”. Tyvärr arrangeras inga aktiviteter lokalt i Vansbro, men på en rad andra platser i Dalarna. Programmet i sin helhet hittar du här.länk till annan webbplats

Vad är psykisk funktionsvariation?

En person som har en psykisk funktionsvariation har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Funktionsvariationenn kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Vilket stöd kan man få?

I vår kommun finns olika verksamheter och stöd som finns till för att underlätta ditt vardagliga liv.

Stöd och hjälp kan du även få från regionen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och olika intresse- och anhörigföreningar.

Vilket stöd kan du få?

Senast uppdaterad: 15 november 2019