Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos Region Dalarna. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Tandsköterska, tandborste, tand och tandkräm

Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta, skratta, prata och för att du inte ska ha ont från dina tänder. Du har rätt till tandvård subventionerad av Region Dalarna om du:

  • Har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
  • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller en annan psykisk störning som varat längre än ett år som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att du inte själv förmår uppsöka tandvården eller inser ditt behov av tandvård.

Det är kommunens biståndshandläggare som bedömer om du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till tandvård subventionerad av Region Dalarna.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019