Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Mas

Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska (Mas), har tillsammans med verksamhetschefen ett lagstadgat ansvar för en hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att du som patient får en god och säker vård. Mas ska också se till att det finns bra rutiner för:

  • Läkemedelshantering
  • Rapportering enligt patientsäkerhetslagen
  • Att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patient behöver det

I uppdraget ingår också att göra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 29 mars 2019