Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), har tillsammans med verksamhetschefen ett lagstadgat ansvar för en hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att du som patient får en god och säker vård. MAS ska också se till att det finns bra rutiner för:

  • Läkemedelshantering
  • Rapportering enligt patientsäkerhetslagen
  • Att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patient behöver det

I uppdraget ingår också att göra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 24 juli 2019