Hemsjukvård

Som kommun utför vi hemsjukvård på primärvårdsnivå upp till sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast/fysioterapeut.

Primärvård är det ordet som används om bland annat vårdcentraler och andra öppna enheter som arbetar utanför sjukhuset.

Kontakta din vårdcentral om behöver hemsjukvård.

Om du har en funktionsvariation som begränsar dig i din bostad kan du i vissa fall söka bidrag för att få ditt hem anpassat efter dina behov. Bidraget ska ge dig med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget boende. En arbetsterapeut kommer hem till dej och gör en bedömning som ligger som underlag för beslut om eventuell bostadsanpassning.

Till bostadsanpassning

Barn- och ungdom som inte fyllt 20 år: Gratis vård

  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut: 150 kronor
  • Hjälpmedelsavgift uttas på komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet: 150 kronor

Avgift för sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om du inte är hemma på avtalad tid: 350 kronor + 50 kronor faktureringsavgift.

Avgift för hemsjukvård och enstaka hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler. Övriga kostnader som du kan ha för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Senast uppdaterad: 26 november 2019