Hemsjukvård

Kommunen utför hemsjukvård på primärvårdsnivå upp till sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast/fysioterapeut.

Primärvård är det ordet som används om bland annat vårdcentraler och andra öppna enheter som arbetar utanför sjukhuset.

Kontakta din vårdcentral om du tror att du kan vara i behov av hemsjukvård.

Om du har en funktionsvariation som begränsar dig i din bostad kan du i vissa fall söka bidrag för att få ditt hem anpassat efter dina behov. Bidraget ska ge dig med funktionsvariation möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget boende. En arbetsterapeut kommer hem till dej och gör en bedömning som ligger som underlag för beslut om eventuell bostadsanpassning.

Till bostadsanpassning

Barn- och ungdom som inte fyllt 20 år: Gratis vård

  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut: 150 kronor
  • Hjälpmedelsavgift uttas på komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet: 150 kronor

Avgift för sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om du inte är hemma på avtalad tid: 350 kronor + 50 kronor faktureringsavgift.

Avgift för hemsjukvård och enstaka hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler.
Övriga kostnader som du kan ha för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019