Boendestöd

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och i närmiljön, till personer med psykisk funktionsvariation.

Städa golv

Stödet utformas individuellt och bygger på din medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren kan ge dig stöd med:

  • motivations- och aktiveringsstöd
  • att strukturera vardagen och hitta rutiner
  • att hålla dygnsrytmen och sköta hygien
  • att utföra hushållssysslor, städ, tvätt, handla, laga mat etc.
  • att upprätthålla sociala kontakter
  • att bistå vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.

Insatsen boendestöd ansöker du om hos en biståndshandläggare. Använd vår blankett för att ansöka.

Blankett för ansökan om boendestöd

Senast uppdaterad: 21 januari 2021