Särskilt boende

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för äldre med stort behov av omsorg.

Närbild på en person i rullstol.

Du som har omfattande vård- och omsorgsbehov kan bli beviljad särskilt boende.

I särskilt boende hyr du en egen lägenhet i ett hus där det jobbar personal dygnet runt. Alla lägenheter har trygghetslarm och du har alltid tillgång till omvårdspersonal. Du kan också få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Förutom en hyra så betalar du också en avgift för hjälpmedel, omsorg och mat. Eftersom du har kontrakt på din lägenhet kan du beviljas bostadstillägg. Det söker du som vanligt hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

För att få ett särskilt boende behöver du ett beslut från en biståndshandläggare.

Ansökningsblankett särskilt boende

 1. Vård och omsorgsboende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov.
 2. Vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd.

Våra särskilda boenden består av lägenheter som du hyr. Utöver hyran betalar du en avgift för hjälpmedel, omsorg och mat. Alla boende har hyreskontrakt på sina bostäder och kan därmed beviljas bostadstillägg för pensionärer (BTP).

På våra särskilda boenden har vi omvårdnadspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgängliga på vardagar. Att få ett särskilt boende kräver ett biståndsbeslut från våra biståndshandläggare.

Du som är beviljad särskilt boende kan ansöka om parboende. Det betyder att du kan ansöka om att exempelvis din make eller maka kan få flytta med till det särskilda boendet, utan att hen har ett eget behov av särskilt boende. Den personen kallas för medboende.

En medboende kan vara din make, maka, sambo eller registrerade partner som du redan bott tillsammans med under en längre tid.


Våra särskilda boenden

Bäckaskog exteriör

Exteriörbild av Bäckaskogs äldreboende.

Bäckaskogs äldreboende ligger i Saltvik cirka två kilometer från Vansbro centrum. Varje boende har tillgång till gemensamhetsutrymmen och en gemensam matsal. Huset ligger nära skog och grönområden med fantastisk utsikt över Vanån.
Bäckaskogs äldreboende består av fyra enheter:

 • Orange
 • Grön
 • Rosengården
 • Korttidsboendet Spindeln

Här finns vi:
Moravägen 27, Vansbro

Kontakt:

Enhetschef
Grön och Orange: Ann-Christin Hermansson, 0281-751 73
ann-christin.hermansson@vansbro.se

Rosengården och Spindeln: Anette Lagerberg, 0281-751 50
anette.lagerberg@vansbro.se

Enheterna
Grön: 0281-751 83
Orange: 0281-751 79
Rosengården: 0281-752 21
Spindeln: 0281-752 22

Söderåsen entré.

Söderåsens entré

Söderåsens äldreboende ligger i Vansbro, mindre än en kilometer från centrum. Boendena ligger på två plan. I området finns närheten till skog och grönområden. Det ger möjlighet till utevistelse i en trevlig miljö. Boendet har en härlig utsikt över Västerdalälven och Vansbrosimningens målområde. Söderåsens äldreboende består av fem enheter:

 • Gul 1
 • Gul 2
 • Röd 1
 • Röd 2
 • Lilla Gruppen

Här finns vi:
Fågelvägen 1, Vansbro

Kontakt:

Enhetschef
Gul 2, Röd 2 och nattpersonal: Eva Skafte-Larsson, 0281-751 85
eva.skafte-larsson@vansbro.se

Gul 1, Röd 1, Lilla gruppen och Dagverksamheten: Tina Nordkvist, 0281-751 40
tina.nordkvist@vansbro.se

Enheterna
Gul 2: 0281-751 95
Röd 2: 0281- 751 98
Gul 1: 0281-751 94
Röd 1: 0281-751 97
Lilla gruppen: 0281-751 92
Dagverksamhet: 0281-751 91

Bergheden ligger i Äppelbo, cirka 1,5 mil utanför Vansbro. Alla boenden har tillgång till gemensamhetsutrymmen och gemensam uteplats. Alla boenden ligger på markplan. Berghedens särskilda boende drivs av det privata företaget Adium Omsorg AB, på uppdrag av Vansbro kommun.

Bergheden består av två enheter:

 • Mellangården
 • Norrgården

Här finns vi:
Hedvägen 22, Äppelbo

Kontakt:
T.f. Verksamhetschef Liliann Brandt Nilsson, 0707-14 78 18
Biträdande versamhetschef/sjuksköterska

Enheterna
Mellangården: 072-450 26 79
Norrgården: 072-245 26 85

Till Berghedens äldreboendelänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019