Tolk

Om du inte kan prata svenska språket eller har behov av teckenspråks/döv-blindtolk eller vuxendövtolk har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet.

En tolk förmedlar det som sägs. Anhöriga och vänner är inte lämpliga som tolkar, dels är det svårt att bedöma deras yrkeskunskaper, dels vet du inte om de är opartiska eller ej. Barn ska aldrig användas vid tolkning. Det är gratis för dig att använda dig av tolk vid kontakter med kommunen.  

Du har rätt till tolk om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska eller har en funktionsvariation som kräver tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd.

Du som ska besöka en handläggare hos oss och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk. Kontakta vår växel på telefon 0281-750 00 så ser vi till att du får kontakt med rätt person vid behov av tolk.

Information om tolkning till mitt eget språk på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Du som ska besöka en handläggare i vår kommun och har behov av teckenspråks-/dövblindtolk eller vuxendövtolk kontaktar vår kommunväxel så ser vi till att du får kontakt med rätt person för bokning av denne. Telefon 0281-750 00.

Tolkcentralen i Dalarnalänk till annan webbplats

Om tolktjänst vid funktionsvariation på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Tolken har alltid tystnadsplikt och lyder under samma tystnadsplikt som de myndighetspersoner som de ska tolka för. Om det föreligger risk för jävså måste tolken tacka nej till uppdraget.

Senast uppdaterad: 15 mars 2019