Med anledning av pågående pandemi

Dagverksamheten är stängd till och med den 8 februari. Personal som är smittfri planerar för att ge social stimulans i hemmet.

Demens

Du som har en demenssjukdom och som har ett biståndsbeslut från kommunen kan komma till oss på dagverksamheten. Dagverksamheten är ett ställe som ger ett avbrott i vardagen, här träffas människor för social samvaro och härliga skratt. Det gör att anhöriga orkar längre och att du som kommer till oss får social stimulans och gemenskap med andra.

För dig med demenssjukdom finns dagverksamheten där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

Dagverksamheten har sin lokal på vårt demensboende på Söderåsen i Vansbro.

Senast uppdaterad: 21 januari 2021