Demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamheten där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

Dagverksamheten ska ge stöd och stimulans till dig som har en demenssjukdom så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Den ska också underlätta för dina anhöriga genom den avlösning som dagverksamheten innebär en eller flera dagar i veckan.

Målet med dagverksamheten är att ge dig en meningsfull dag, att försöka bevara de funktioner som finns kvar, att stärka självkänslan och att skapa nya vänskapsband. För att ansöka om att delta i dagverksamheten kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Dagverksamheten har sin lokal på vårt demensboende på Söderåsen i Vansbro.

Senast uppdaterad: 15 november 2019