Om Näringslivssamverkan

Den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan i Vansbro startades i februari 2006 i samverkan mellan det privata näringslivet och Vansbro kommun. Föreningen ska jobba för att både det lokala näringslivet och kommunen som helhet ska utvecklas positivt.

Vansbro kommun har ingen egen näringslivsenhet, utan har gett det uppdraget till föreningen Näringslivssamverkan i Vansbro.

Näringslivssamverkan, som har två anställda medarbetare, jobbar på bred front med många olika frågor. Allt i från att snabbt ge ett företag rätt blankett, till att långsiktigt bygga positiva värderingar kring varumärket Vansbro kommun.

Företagsbesök, rådgivning i olika företagsfrågor, nätverksträffar, marknadsföring av det lokala näringslivet och mycket annat ingår i uppdraget.

Föreningens medlemmar

De organisationer som ingår i styrelsen är:

 • Ordförande
  Ordförande i föreningen är Conny Blixt
 • Industrikraft
  Styrelseledamot är Håkan Gustavsson
 • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Styrelseledamot är Gunnel Gustafsson
 • Företagarna Vansbro
  Styrelseledamot är Cayenne Cranning Hillgren
 • Köpmannaföreningen Dala-Järna
  Styrelseledamot är Andreas Friberg
 • Köpmannaföreningen Vansbro
  Styrelseledamot är Claes Hermansson
 • Vansbro kommun
  Styrelseledamot är Stina Munters

2019

Nummer 1


Nummer 2

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 2, 2019


Nummer 3


Nummer 4

2018

Nummer 1

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 1, 2018


Nummer 2

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 2, 2018


Nummer 3

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 3, 2018


Nummer 4

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 4, 2018

2017

Nummer 1

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 1, 2017


Nummer 2

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 2, 2017


Nummer 3

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 3, 2017


Nummer 4

Tidningen Näringslivssamverkan, nummer 4, 2017

Näringslivet i Vansbro kommun på tre minuter

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019