Pernilla Lennström

Roll eller funktion

Skoladministratör Parkskolan, Berghedens skola och Musikskolan och SFI-Samordnare Lärcentrum

Telefon

0281-750 58

Telefon 2

0281-754 59

Telefon 3
E-post

pernilla.lennstrom@vansbro.se pernilla.lennstrom@lc.vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Text

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.