Mattias Christianson

Roll eller funktion

Näringslivsutvecklare

Telefon 1 [0250-261 00 alt. 070-777 66 00]

0281-752 50

Telefon 2
Telefon 3
E-post [för.efternamn@kommun.se]

mattias.christianson@vansbro.se

Besöksadress [Gatunamn XX]

Lokstallet, Magasinsvägen 1

Postadress [XXX XX Ort]

786 33 Vansbro

Övrigt [Här kan man skriva övrig information]
Mattias Christianson, näringslivsutvecklare

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.