Lotta Oskarsson

Roll eller funktion

Studie- och yrkesvägledare

Telefon

0281-754 59

Telefon 2
Telefon 3
E-post

lotta.oskarsson@vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefontid måndag - fredag 8.00-9.30

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.