Emma Hogander

Roll eller funktion

Plan- och byggchef

Telefon

0281-752 06

Telefon 2
Telefon 3
E-post

emma.hogander@vansbro.se

Besöksadress

Medborgarhuset, Norra Allégatan 30

Postadress

786 31 Vansbro

Övrigt

För tillfället räcker inte telefontiderna till. För att alla ska få en möjlighet till rådgivning är det bra om du bokar ditt samtal med handläggare via planochbygg@vansbro.se, eller via växeln 0281-750 00. 

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.