Viktiga lagar

Kommunens verksamhet styrs genom ett antal olika lagar, inte minst Kommunallagenlänk till annan webbplats. Kommunallagen ger grundförutsättningarna för vad en kommun är och vad den får göra och hur kommunen får göra det.​

Andra lagar som styr verksamheten är:

  • Tryckfrihetsförordningen- länk till annan webbplatsreglerar innebörden av kommunens allmänna handlingar och hur ett utlämnande ska gå till (offentlighetsprincipen).
  • Offentlighets- och sekretesslagen- länk till annan webbplatsreglerar hur kommunen ska hantera sina allmänna handlingar, men innehåller även regler kring sekretess.​
  • Förvaltningslagenlänk till annan webbplats- en generell lagstiftning som talar om hur ärenden ska handläggas samt ger grunderna för en god förvaltning (åtgärder som myndigheter vidtar måste ha stöd i lag, myndigheten ska vara saklig och opartisk, proportionell i sina åtgärder och vara tillgänglig för allmänheten).​
  • Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats- talar om hur kommunen får behandla fysiska personers personuppgifter.​
  • Socialtjänstlagen länk till annan webbplats- reglerar kommunens ansvar att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande samhällslivet.
  • Skollagen länk till annan webbplats- reglerar kommunens ansvar inom skolväsendet.
  • Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats - innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
  • Miljöbalken länk till annan webbplats- innehåller bestämmelser med syfte att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Fler lagar finns på Sveriges Riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 januari 2021