Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2020

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

14 januari

27 januari

11 februari


10 mars

6 april

7 april


19 maj

15 juni

16 juni


30 juni


18 augusti


15 september

29 september

20 oktober


3 november

17 november

1 december

14 december

19 januari (2021)

1 februari (2021)


Jävsnämndens sammanträden 2020

  • 6 februari
  • 12 mars
  • 16 april
  • 14 maj
  • 18 juni
  • 10 september
  • 22 oktober
  • 10 december
  • 4 februari (2021)


Senast uppdaterad: 17 december 2019