Sammanträdesplan

Här hittar du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

7 januari


15 januari

28 januari

12 februari


12 mars

25 mars

9 april


14 maj

27 maj

11 juni

24 juni

9 juli


17 september

 30 september

15 oktober


5 november

18 november

3 december

16 december

14 januari (2020)

27 januari (2020)

 

Jävsnämndens sammanträden

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 28 maj
  • 4 september
  • 23 oktober
  • 27 november
  • 22 januari (2020)

 

Senast uppdaterad: 15 mars 2019