Protokoll och kallelse valnämnden

Här hittar du senaste kallelsen och protokoll från valnämndens sammanträden.

Kallelse

2019-05-29

Protokoll

2019-02-18

Senast uppdaterad: 16 maj 2019