Protokoll och kallelse valnämnden

Här hittar du den senaste kallelsen och protokoll från valnämndens sammanträden.

Valnämnden har inte haft några sammanträden under 2020 eller 2021

Kallelse


Protokoll


Senast uppdaterad: 30 juni 2021