Ekonomi och budget

Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelas, samt få en överblick över kommunens ekonomi, budget och årsredovisningar.

Svenska sedlar
Så här fördelades en hundralapp till kommunens verksamheter 201737.12

Socialt stöd och omsorg

22,32

Utbildning, kultur och fritid

19.39

Kommunkansli, intern service och integration

11,13

Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF

5,54

Samhällsbyggnad

3,37

Kollektivtrafik

0,60

Kommunstyrelsen

0,25

Övermyndare

0,14

Revisorer

0,13

Kommunfullmäktige

0,02

JävsnämndHärifrån kommer kommunens pengar

Andel i procent

Vad

78

Skatter och generella statsbidrag

11

Riktade statsbidrag

11

Avgifter och ersättningar som kommunen får för den service vi erbjuder

I kommunens strategiska plan redogörs den politiska viljan. Vilka mål ska nås med befintliga resurser? Nämnderna ansvarar för att uppfylla sina nämndsmål och inte överskrida de ekonomiska ramarna. Här kan du läsa de senaste strategiska planerna.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs den strategiska planen upp, den berättar vad varje verksamhet har gjort, samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna.
Årsredovisningar

Delårsrapporter

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, alltså den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Kommunalskatten består av två delar: Skatt till kommunen och skatt till Region Dalarna

Skatt till Vansbro kommun
Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. I Vansbro ligger skattesatsen under 2019 på 22.30 kronor per hundralapp, det vill säga 22.30 procent av Vansbrobons beskattningsbara inkomst.

Skatt till Region Dalarna
Skatten till Region Dalarna uppgår under 2018 till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Svenska kyrkan och begravningsavgift
Är du medlem iSvenska kyrkan betalar du en avgift på 1,13 procent dit. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så betalar du en begravningsavgift på 0,253 procent.

Här hittar du information om hur du betalar dina fakturor från oss.

  • Om du har fått en faktura från oss ska du betala till bankgironummer 798-9213. Numret står förtryckt på inbetalningsavin. Du kan även betala via autogiro och/eller via din internetbank med e-faktura.
  • För betalningar till kommunen där OCR-nummer saknas, använd bankgiro 361-2843 istället. Var noggrann med att ange vad betalningen gäller genom att fylla i meddelandefältet.

Autogiro
Autogiro innebär att du som kund ger kommunen fullmakt att hämta fakturabeloppet på ditt bankkonto på förfallodagen. Autogiro underlättar administrationen kring betalningen både för dig och för kommunen.

Här kan du ladda ner blankett för autogiromedgivande

E-faktura
E-faktura innebär att din faktura skickas elektroniskt till din internetbank istället för hem till din brevlåda. Ansökan görs via din internetbank. Du kan även kombinera e-faktura med autogirobetalning.

Här kan du läsa mer om e-faktura

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Länk till e-fakturor, leverantör

Senast uppdaterad: 20 september 2019