Nämnder

Vansbro kommun har en så kallad alternativ politisk organisation, vilket innebär att kommunstyrelsen parallellt med sitt samordnande och övergripande ansvar, också har ansvar för i princip all verksamhet inom kommunen.

Enligt lag måste det dock finnas en valnämnd och en krisledningsnämnd i varje kommun.

Eftersom kommunstyrelsen utför all myndighetsutövning inom till exempel miljötillsyn och bygglovshantering, så finns det också en jävsnämnd. Jävsnämnden beslutar i frågor där kommunstyrelsen är part, exempelvis när kommunstyrelsen söker bygglov.

Nämndernas viktigaste uppgift är att utföra de uppdrag som kommunfullmäktige via reglementen har beslutat.

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Jävsnämnden handlägger frågor om myndighetsutövning där kommunstyrelsen är part.

Protokoll och kallelse

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte

Protokoll och kallelse jävsnämnden

Reglemente för jävsnämnden

Här hittar du det reglemente som styr jävsnämndens arbete.

Reglemente för jävsnämnden

Jävsnämndens ledamöter och ersättare

Jävsnämnden i Vansbro kommun

Namn

Roll

Michael Sanneviken (C)

Ordförande

Sten-Åle Holmberg (S)

Vice ordförande

Lena Hjalmarsson (C)

Ledamot

Mor Lennart Johansson (KD)

Ledamot

Petter Gustafsson (V)

Ledamot

Gustav Tällberg (C)

Ersättare

Stefan Olsson (M)

Ersättare

Mattias Berglund (LPO)

Ersättare

Lukas Zimmerman (S)

Ersättare

Örjan Zars (V)

Ersättare

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämndens uppgift är att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Reglemente för krisledningsnämnden

Här hittar du det reglemente som styr krisledningsnämndens arbete.

Reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare

Krisledningsnämnden i Vansbro kommun

Namn

Roll

Stina Munters (C)

Ordförande

Lars-Olov Liss (C)

1:e vice ordförande

Nils-Erik Edlund (S)

2:e vice ordförande

Anneli Hultgren (C)

Ledamot

Torsten Larsson (KD)

Ledamot

Nathalie Larsson Berglund (KD)

Ledamot

John Säljgård (LPO)

Ledamot

Pär Skagerling (M)

Ledamot

Nall Lars-Göran Andersson (S)

Ledamot

Monica Ericsson (S)

Ledamot

Kurt-Lennart Karlsson (V)

Ledamot

Leif Nilsson (C)

Ersättare

Annika Simm Eriksson(C)

Ersättare

Lovisa Berglund (C)

Ersättare

Anders Lundin (C)

Ersättare

Christer Spett (KD)

Ersättare

Anders Hed (LPO)

Ersättare

Magdalena Busk (M)

Ersättare

Karin Sjöberg (S)

Ersättare

Ulrika Gärds Åkeson(S)

Ersättare

Lennart Skansens (S)

Ersättare

Gunnel Gustafsson (V)

Ersättare

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden ansvarar för att förrätta allmänna val och folkomröstningar.

Protokoll och kallelse

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte

Protokoll och kallelse valnämnden

Reglemente för valnämnden

Här hittar du det reglemente som styr valnämndens arbete.

Reglemente för valnämnden

Valnämndens ledamöter och ersättare

Valnämnden i Vansbro kommun

Namn

Roll

Sven-Erik Andersson (C)

Ordförande

Inger Magnusson (S)

Vice ordförande

Ewa Säther-Elofson (C)

Ledamot

John Stenback (KD)

Ledamot

Margon Stövling (S)

Ledamot

Anna Franzén Weigel (C)

Ersättare

Stefan Olsson (M)

Ersättare

Mattias Berglund (LPO)

Ersättare

Leif Olsson (V)

Ersättare

Ulrika Gärds Åkeson (S)

Ersättare

Hjälpmedelsnämnden består av 18 ledamöter 18 ersättare.

Nämnden är en gemensam nämnd med säte hos Region Dalarna och ingår därmed i deras organisation. Alla Dalarnas kommuner och Region Dalarna ingår i nämnden.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna ska erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar (enligt hälso- och sjukvårdslagen) funktionella och säkra hjälpmedel och god service.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019