Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan jämföras med Sveriges riksdag. Fullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Vansbro och våra invånare. Några av dess viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, varav 30 är besatta av sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen, i kommunens nämnder och kommunala bolag, stiftelser och föreningar. Vidare utser man kommunens revisorer och ombud som ska företräda kommunen på årsstämmor.

I Vansbro sammanträder kommunfullmäktige enligt en beslutad sammanträdesplan. För 2019 gäller följande sammanträdesdatum:

 • 28 januari
 • 25 mars
 • 27 maj
 • 24 juni
 • 30 september
 • 18 november
 • 16 december

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla. Allmänheten är varmt välkommen till sammanträdena.

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun

Namn

Roll

Uwe Weigel (C)

Ordförande

André Ihlar (KD)

1:e vice ordförande

Gustav Tällberg (C)

2:e vice ordförande

Stina Munters (C)

Ledamot

Lars-Olov Liss (C)

Ledamot

Anneli Hultgren (C)

Ledamot

Annika Simm Eriksson (C)

Ledamot

Gunilla Munters (C)

Ledamot

Anders Lundin (C)

Ledamot

Torsten Larsson (KD)

Ledamot

Nathalie Larsson Berglund (KD)

Ledamot

Christer Spett (KD)

Ledamot

Wahan Harutun (KP)

Ledamot

Grazyna Björklund (KP)

Ledamot

Anders Hed (LPO)

Ledamot

John Säljgård (LPO)

Ledamot

Mathias Johansson (LPO)

Ledamot

Karl Björklund (M)

Ledamot

Stefan Olsson (M)

Ledamot

Pär Skagerling (M)

Ledamot

Lennart Skansens (S)

Ledamot

Monica Ericsson (S)

Ledamot

Nils-Erik Edlund (S)

Ledamot

Karin Sjöberg (S)

Ledamot

Nall Lars-Göran Andersson (S)

Ledamot

Zenitha Hermansson (S)

Ledamot

Yvonn Edlund (S)

Ledamot

Ulrika Gärds Åkeson (S)

Ledamot

Gunnel Gustafsson (V)

Ledamot

Jonas Gustafsson (V)

Ledamot

Leif Nilsson (C)

Ersättare

Lovisa Berglund (C)

Ersättare

Michael Sanneviken (C)

Ersättare

Anders Karlsson (C)

Ersättare

Dan Hellenberg (KD)

Ersättare

Andreas Hedström (KD)

Ersättare

Bosse Engzell (KP)

Ersättare

Elsemari Harutun (KP)

Ersättare

Mattias Berglund (LPO)

Ersättare

Jon Lind (LPO)

Ersättare

Magdalena Busk (M)

Ersättare

Jimmy Geschvind (M)

Ersättare

Lukas Zimmerman (S)

Ersättare

Jenny Hermansson (S)

Ersättare

Jennie Johansson (S)

Ersättare

Lars Johansson (S)

Ersättare

Birgitta Karlsson (V)

Ersättare

Kurt-Lennart Karlsson (V)

ErsättareProtokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte.

Protokoll och kallelser kommunfullmäktige

 • 2019-03-26
  Kommunfullmäktige i korthet
  Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 25 mars 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.
  Läs mer
Senast uppdaterad: 9 december 2019