Kommunalråd

Vi har ett kommunalråd. Kommunalrådet leder det politiska arbetet och är till skillnad från fritidspolitiker, anställd på heltid.

Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen (KS). Vårt kommunalråd heter Stina Munters (C).

Senast uppdaterad: 15 mars 2019