Information om coronaviruset

Den här sidan uppdaterades senast 210113

Smittspridningen av coronaviruset covid-19 i Sverige ökar igen. Du som har minsta symtom ska stanna hemma för att inte smitta andra. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter när det gäller händelseutvecklingen kring covid-19.

Skärpta nationella råd

Till och med den 24 januari gäller nya skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats För att minska smittspridningen uppmanas alla att bland annat begränsa nya nära kontakter.

Självprovtagning covid-19

Provtagningspaket kan hämtas och lämnas via ett symtomfritt ombud på apoteket i Vansbro. Provet kostar inget och kan bara bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänsterlänk till annan webbplats. Mer information om hur självprovtagningen går till hittar du på region Dalarnas webbplats. länk till annan webbplats

Så hjälper vi varandra i Vansbro kommun under coronakrisen

För att göra det lättare att hjälpa och be om hjälp samlar vi information om olika initiativ. Tipsa oss gärna via e-post: kommunikation@vansbro.se eller telefon: 0281-750 00

Så hanterar vi den pågående pandemin

Vi följer löpande händelseutvecklingen och deltar på regelbundna möten med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Länsstyrelsen har kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vansbro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats.

 • Har du frågor om covid-19 kan du ringa 113 13.
 • Är du i behov av vård kan du ringa 1177 Vårdguiden. Där får du råd och vägledning av erfarna sjuksköterskor. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symtom.
 • Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Undvik att bli smittad och att smitta andra

 • Tvätta händerna ofta!
  Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder. Handsprit är ett komplement till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket!
  Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
  Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att få bort smittämnen.
 • Stanna hemma när du är sjuk!
  Stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom. Då undviker du att smitta andra.

Det är många som anstränger sig för att hantera riskerna kring coronaviruset och det är viktigt att du som företagare tar ett stort ansvar för att hjälpa till att minska spridningen av viruset. För att underlätta arbetet har svenska myndigheter sammanställt en checklista och information. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

Material att använda

Påminn dina besökare om hur de undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer med mera där det är risk för trängsel.

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar. Därför har svenska myndigheter samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Minska covid-19-spridningen: råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövarelänk till annan webbplats

Ladda ner, skriv ut och använd materialet fritt.

Checklistalänk till annan webbplats, gatupratarelänk till annan webbplats, bordsryttarelänk till annan webbplats och affischerlänk till annan webbplats

Hantering av våra fakturor

 • Har du skickat faktura till kommunen? Leverantörer som skickat faktura till kommunen eller Vansbrohem har möjlighet att begära tidigare betalning.
 • Har du fått en faktura från kommunen? Företag som har problem att betala kommunala avgifter eller fakturor från kommunen och Vansbrohem kan ta kontakt med kommunen/Vansbrohem för att hitta en lösning i form av till exempel en avbetalningsplan eller anstånd.

Skicka e-post till: ekonomi@vansbro.se eller stiftelsen@vansbrohem.se Ange dina kontaktuppgifter, fakturanummer och beskriv ärendet i mejlet så återkommer vi till dig.

Våra stöd till företag

 • Årliga tillsyns- och kontrollavgifter kan skjutas fram vid begäran.
 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta oss för bedömning om de går att skjuta upp.
 • Pågående upphandlingar finns på här på webbplatsen.
 • Företag med behov av att minska eller öka arbetsstyrkan kan kontakta näringslivsfunktionen för matchning mot företag med motsatta behov.
 • Oskar Lundgren (0281-752 54, oskar.lundgren@vansbro.se) på näringslivsfunktionen står redo för vägledning och svarar på frågor som kan uppstå i rådande situation.
 • Läs mer på www.verksamt.se/dalarnalänk till annan webbplats

Här samlar vi länkar och information som kan vara användbara för dig som företagare.

Myndigheter och statliga verk

Arbetsförmedlingen - Säga upp personal eller permittera med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv- corona och covid-19länk till annan webbplats

Almi- uppskovsansökan på grund av covid-19länk till annan webbplats

Skatteverket – anstånd med skatteinbetalningar länk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket – information angående coronaviruset länk till annan webbplats

Tillväxtverket - stöd under utbrott av coronavirus och covid-19länk till annan webbplats

Försäkringskassan – coronaviruset, det här gällerlänk till annan webbplats

Företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset länk till annan webbplats

Företagarna Sverige – råd och stöd till företaglänk till annan webbplats

Visit Dalarna - Information från Visit Dalarna med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

För grundskolor:
Rekommendationerna säger att sjuka elever ska vara hemma och vara sjukanmälda. Mentorer, klasslärare och coacher kontaktar sina elever för att höra hur eleven mår och om eleven kan göra skolarbete hemifrån. Det är för att elever inte ska missa för mycket skolarbete och att arbetet inte läggs på hög framåt. Symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Om det blir aktuellt med att många ur personalen blir sjuka kommer vi att prioritera skolverksamhet på plats för förskoleklass till årskurs 3 och kan då behöva flytta personal från andra enheter. I första hand kommer vi att hålla undervisningen på deras hemskolor så länge som det är möjligt. Om det inte är möjligt på grund av personalbrist kan det betyda att elever kan få gå på andra skolor än sin vanliga skola under några dagar eller veckor. Vi kommer då att lösa transporter till och från skolan, men kan behöva hjälp av de familjemedlemmar som har möjlighet att själva skjutsa sina barn.

För att det ska fungera så bra som möjligt behöver ni hemma ha koll på att:

 • Eleven kommer in på classroom via sin chromebook
 • Elevens chromebook har en fungerande laddare
 • Ni har tillgång till internet i hemmet, om inte så meddela skolan detta.
 • Du och ditt barn kan logga in på Google classrom och kommer åt skoluppgifter.
 • Du som vårdnadshavare har lämnat uppdaterade e-postuppgifter och mobilnummer till skolan.

Om distansundervisning även blir aktuell för årskurs F-3 kommer skoluppgifter att förmedlas på det sätt skolan normalt kommunicerar med vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan behöva komma till skolan för att hämta material till sina barn.

Utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller annan digital lösning.

Beredskap för förskolor och fritidshem:
Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att sjuka barn och personal ska stanna hemma. Vid personalbrist kommer vi bara att ha verksamhet för barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

Beredskap för tillsyn för barn/elever vars vårdnadshavare har yrken som i händelse av kris är nödvändiga för samhället.

Om förskola eller fritidshem stängs gäller:
För dig som har en samhällsviktig uppgift/funktion kommer vi, om det blir kris, att erbjuda omsorg för ditt/dina barn. Kontakta din förskola eller fritidshem om det blir aktuellt.

Känner du dig otrygg hemma och behöver någon att prata med? Här är några tips och telefonnummer:

 • Prata med en kompis, kompisens föräldrar eller en annan vuxen som du litar på
 • Ring Bris på telefon 116111
 • Ring socialtjänsten i Vansbro kommun på telefon 0281-750 45 klockan 08-16 (lunchstängt 12-13) så blir du kopplad till någon att prata med.

Vill du läsa mer om coronaviruset kan du göra det på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Allmänna regler för att begränsa smittspridning inom våra verksamheter

 • Du ska stanna hemma när du är sjuk.
 • Fortsätt följa de allmänna råd som kommer från Folkhälsomyndigheten med bland annat handtvätt, att hålla avstånd, undvika onödiga resor och så vidare.
 • Det finns instruktioner för god handhygien på samtliga personaltoaletter – följ dem.
 • Jobba hemifrån efter avstämning med din chef, om du har lätta symtom eller tillhör en riskgrupp.
 • Rengör och desinficera utrustning som används gemensamt, exempelvis telefoner, skrivardisplayer, kom-och-gå-terminaler, datorer, skrivbord.
 • Dela inte personlig utrustning eller ägodelar, till exempel mobiltelefoner.
 • Varje arbetsplats ska planera för att personal kan ta rast/paus och ha nödvändiga personalmöten med avstånd till varandra.
 • Undvik att sitta för tätt tillsammans i personalrum, koneferensrum och allmänna utrymmen.
 • Det finns handsprit på samtliga arbetsplatser. Använd den- mycket och ofta!
 • Håll digitala möten både externt och internt så långt det är möjligt.
 • Sitt helst inte fler än en åt gången i kontorsutrymmena.
 • Politiska sammanträden hålls i större lokaler för att underlätta att hålla avstånd. Full-mäktige har även gett möjligheten att delta på distans.
 • Följ informationen som finns tillgänglig på Intra och på vansbro.se.

  Lokalvård
 • Lokalvården har utökat sina rutiner med löpande torkning av tagytor med desinficerade medel. Utförs dagligen i alla lokaler. Tagytor är exempelvis ledstänger, dörrtrycken, vred, kodlås och kranar.

Kostverksamhet
I samverkan med skolverksamheten har rutiner och arbetssätt vid servering av mat vid förskolor och skolor tagits fram för att minimera smittspridning. Åtgärder som vidtagits:

 • Avståndsmarkeringar i matsalarna.
 • Utglesning av stolar i matsalar.
 • Handtvätt innan inpassage i matsal.
 • Skolornas matservering är utdragen i tid, vilket medför att det är mindre grupper vid serveringstillfällena.
 • Extra bordstorkning utförs mellan serveringsgrupperna.
 • På vissa skolor lägger lärarna upp mat åt eleverna
 • Alla tagytor i matsalar torkas.
 • Mattransportvagnarnas tagytor torkas.
 • Mattransportörer går inte in i köken utan hämtar endast i vagnhall.

  Förskola och grundskola
 • Skolor och förskolor försöker ha utomhusaktiviteter i stor utsträckning.
 • Hämtning och lämning av barn utomhus, om det fungerar.
 • Covidsjuka föräldrar ska inte lämna hemmet och ska då inte själva lämna sina barn på förskola eller fritidshem.

  Fordon
 • Mattransportbilarnas tagytor torkas dagligen.

  Fastighetsunderhåll
 • Vid omsorgsboendena utförs endast akuta/nödvändiga åtgärder för att hålla verksam-heten igång.
 • Antalet personer som utför uppdrag på enheterna minimeras.
 • Du som utför uppdrag håller avstånd till omsorgspersonal och brukare vid arbete.

  För dig inom vård och omsorg
 • Följ de föreskrifter som finns i arbetsmoment som är riskbedömda.
 • Du är skyldig att använda den skyddsutrustning som är framtagen på det sättet som är beskrivet.

  Allmänt
 • Personalens rörlighet mellan olika verksamheter begränsas i den mån det är möjligt.

  Basala hygienrutiner
 • Du ska i allt vård- och omsorgsarbete med brukare följa de basala hygienrutinerna.
 • Handhygien med tvål och vatten och alkoholbaserat handdesinfektionsmedel ska användas ofta, även utanför omvårdnadsarbetet.

  Skyddsutrustning
 • Utöver den skyddsutrustning som ingår i den basala hygienrutinen ska du vid influensaliknande symtom, eller konstaterad covid-19 hos brukare, använda ytterligare skyddsutrustning, enligt den riskbedömningmatris som har fastställts.

  Vård av covid-19 sjuk på boende
 • Vid konstaterad covid-19 på äldreboende, gruppbostad eller stödboende ska den en-skilde brukaren isoleras i sin lägenhet och antalet personal som vårdar brukaren ska vara så få som möjligt. Personal som arbetar på den boendeenheten ska i möjligaste mån inte arbeta på andra enheter under samma arbetspass.

Här hittar du information om några av våra åtgärder:

 • Utökning av korttidsplatser och begränsning av tillfällig insats inom hemtjänsten Krisledningsnämnden i Vansbro kommun beslutade den 21 april om en tillfällig utökning av korttidsplatser med anledning av covid-19 pandemin. Nämnden har också beslutat att personer med tillfällig vistelse i kommunen inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten.
  Här kan du läsa protkollet i sin helhet länk till annan webbplats

 • Stängning av dagverksamhet för personer med demens
  Med anledning av pågående pandemi är dagverksamheten stängd för personer med demenssjukdom.
 • Simhall och gym hålls stängt, till att börja med till och med den 24 januari. Biblitekets verksamhet är starkt begränsad.

Lärcentrum har små grupper på plats för att kunna hålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Grupperna är uppdelade på olika tider för närundervisning och resterande är distansstudier.

Eleven följer den undervisning som läraren förmedlar via de distanskanaler som används normalt i undervisningen.

 • Kontakta it-tekniker Carin Simonsson om du behöver hjälp med internettillgång hemma.
 • Fortsatt information från skolan får eleverna via e-post eller andra kanaler.

Please follow this linklänk till annan webbplats with information in several different languagages about how to protect yourself and others from spread of infection.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021