Information om coronaviruset

Den här sidan uppdaterades senast 210819

Smittspridningen av coronaviruset covid-19 fortsätter. Du som har minsta symtom ska stanna hemma för att inte smitta andra. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Uppdaterade nationella råd

Självprovtagning covid-19

Provtagningspaket kan hämtas och lämnas via ett symtomfritt ombud på apoteket i Vansbro. Provet kostar inget och bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster Länk till annan webbplats.. Mer information om hur självprovtagningen går till hittar du på region Dalarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan också testa dig genom att besöka självprovtagningsstationen på baksidan av Medborgarhuset i Vansbro. Du bokar din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster Länk till annan webbplats..

Om vaccin

Har du frågor och funderingar kring vaccination mot covid-19? Du hittar faktagranskad och säker information på webbplatsen 1177.se. Länk till annan webbplats.

Den pågående pandemin

Vi följer händelseutvecklingen och deltar på regelbundna möten med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga Dalakommuner. Smittskyddsläkaren i Dalarna planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

 • Har du frågor om covid-19 kan du ringa 113 13.
 • Är du i behov av vård kan du ringa 1177 Vårdguiden. Där får du råd och vägledning av erfarna sjuksköterskor. Åk inte direkt till en mottagning om du har symtom.
 • Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Undvik att bli smittad och att smitta andra

 • Tvätta händerna ofta!
  Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder. Handsprit är ett komplement till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket!
  Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efteråt.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
  Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att få bort smittämnen.
 • Stanna hemma när du är sjuk!
  Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Så hjälper vi varandra i Vansbro kommun under coronakrisen

För att göra det lättare att hjälpa och be om hjälp samlar vi information om olika initiativ. Tipsa oss gärna via e-post: kommunikation@vansbro.se eller telefon: 0281-750 00

Om den tillfälliga pandemilagen

Sedan den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.
länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om lagen, aktuella begränsningar och åtgärder, samt om tillsyn.

Det är många som anstränger sig för att hantera riskerna kring coronaviruset och det är viktigt att du som företagare tar ett stort ansvar för att hjälpa till att minska spridningen av viruset. För att underlätta arbetet har svenska myndigheter sammanställt en checklista och information. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

Material att använda

Påminn dina besökare om hur de undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer med mera där det är risk för trängsel.

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar. Därför har svenska myndigheter samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Minska covid-19-spridningen: råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

Ladda ner, skriv ut och använd materialet fritt.

Checklista Länk till annan webbplats., gatupratare Länk till annan webbplats., bordsryttare Länk till annan webbplats. och affischer Länk till annan webbplats.

Hantering av våra fakturor

 • Har du skickat faktura till kommunen? Leverantörer som skickat faktura till kommunen eller Vansbrohem har möjlighet att begära tidigare betalning.
 • Har du fått en faktura från kommunen? Företag som har problem att betala kommunala avgifter eller fakturor från kommunen och Vansbrohem kan ta kontakt med kommunen/Vansbrohem för att hitta en lösning i form av till exempel en avbetalningsplan eller anstånd.

Skicka e-post till: ekonomi@vansbro.se eller stiftelsen@vansbrohem.se Ange dina kontaktuppgifter, fakturanummer och beskriv ärendet i mejlet så återkommer vi till dig.

Våra stöd till företag

 • Årliga tillsyns- och kontrollavgifter kan skjutas fram vid begäran.
 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta oss för bedömning om de går att skjuta upp.
 • Pågående upphandlingar finns på här på webbplatsen.
 • Företag med behov av att minska eller öka arbetsstyrkan kan kontakta näringslivsfunktionen för matchning mot företag med motsatta behov.
 • Oskar Lundgren (0281-752 54, oskar.lundgren@vansbro.se) på näringslivsfunktionen står redo för vägledning och svarar på frågor som kan uppstå i rådande situation.
 • Läs mer på www.verksamt.se/dalarna Länk till annan webbplats.

Här samlar vi länkar och information som kan vara användbara för dig som företagare.

Myndigheter och statliga verk

Arbetsförmedlingen - så berörs du som arbetsgivare av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv- corona och covid-19 Länk till annan webbplats.

Almi- uppskovsansökan på grund av covid-19 Länk till annan webbplats.

Skatteverket – anstånd med skatteinbetalningar Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket – information angående coronaviruset Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket - stöd under utbrott av coronavirus och covid-19 Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan – coronaviruset, det här gäller Länk till annan webbplats.

Företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Företagarna Sverige – råd och stöd till företag Länk till annan webbplats.

Visit Dalarna - Information från Visit Dalarna med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Vansbro gymnasium

 • Platsförlagd undervisning gäller 
 • Ingen fjärrundervisning erbjuds

 Elever förväntas följa allmänna rekommendationer och råd, gäller även de som är fullvaccinerade/har antikroppar: 

 • Stanna hemma om du känner symptom/är sjuk
 • Stanna hemma om någon i familjen har positivt PCR-test (familjekarantän)
 • Testa dig, och meddela mentor testresultat
 • Sjukanmäl dig varje dag
 • Håll avstånd/social distansering och undvik trängsel
 • Håll god handhygien

För grundskolor:
Sjuka elever ska vara hemma och vara sjukanmälda. Mentorer, klasslärare och coacher kontaktar sina elever för att höra hur eleven mår och om eleven kan göra skolarbete hemifrån. Det är för att elever inte ska missa för mycket skolarbete och att arbetet inte läggs på hög framåt. Symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Om många ur personalen blir sjuka kommer vi att prioritera skolverksamhet på plats för förskoleklass till årskurs 3 och kan då behöva flytta personal från andra enheter. I första hand hålls undervisningen på barnens hemskolor så länge det är möjligt. Om det inte går på grund av personalbrist kan det betyda att elever kan få gå på andra skolor än sin vanliga under några dagar eller veckor. Vi kommer då att lösa transporter till och från skolan, men kan behöva hjälp av de familjemedlemmar som har möjlighet att själva skjutsa sina barn.

För att det ska fungera så bra som möjligt behöver ni hemma ha koll på att:

 • Eleven kommer in på classroom via sin chromebook
 • Elevens chromebook har en fungerande laddare
 • Ni har tillgång till internet i hemmet, om inte så meddela skolan detta.
 • Du och ditt barn kan logga in på Google classrom och kommer åt skoluppgifter.
 • Du som vårdnadshavare har lämnat uppdaterade e-postuppgifter och mobilnummer till skolan.

Om distansundervisning även blir aktuell för årskurs F-3 kommer skoluppgifter att förmedlas på det sätt skolan normalt kommunicerar med vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan behöva komma till skolan för att hämta material till dina barn.

Utvecklingssamtal genomförs via telefon eller annan digital lösning.

Om förskola eller fritidshem stängs gäller:
För dig som har en samhällsviktig uppgift/funktion kommer vi, om det blir kris, att erbjuda omsorg för ditt/dina barn. Kontakta din förskola eller fritidshem om det blir aktuellt.

Känner du dig otrygg hemma och behöver någon att prata med? Här är några tips och telefonnummer:

 • Prata med en kompis, kompisens föräldrar eller en annan vuxen som du litar på
 • Ring Bris på telefon 116111
 • Ring socialtjänsten i Vansbro kommun på telefon 0281-750 45 klockan 08-16 (lunchstängt 12-13) så blir du kopplad till någon att prata med.

Vill du läsa mer om coronaviruset kan du göra det på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna regler för att begränsa smittspridning inom våra verksamheter

 • Du ska stanna hemma när du är sjuk.
 • Fortsätt följa de allmänna råd som kommer från Folkhälsomyndigheten med bland annat handtvätt, att hålla avstånd, undvika onödiga resor och så vidare.
 • Det finns instruktioner för god handhygien på samtliga personaltoaletter – följ dem.
 • Jobba hemifrån efter avstämning med din chef, om du har lätta symtom eller tillhör en riskgrupp.
 • Rengör och desinficera utrustning som används gemensamt, exempelvis telefoner, skrivardisplayer, kom-och-gå-terminaler, datorer, skrivbord.
 • Dela inte personlig utrustning eller ägodelar, till exempel mobiltelefoner.
 • Varje arbetsplats ska planera för att personal kan ta rast/paus och ha nödvändiga personalmöten med avstånd till varandra.
 • Undvik att sitta tillsammans i personalrum, koneferensrum och allmänna utrymmen.
 • Det finns handsprit på samtliga arbetsplatser. Använd den- mycket och ofta!
 • Håll digitala möten både externt och internt så långt det är möjligt.
 • Sitt helst inte fler än en åt gången i kontorsutrymmena.
 • Politiska sammanträden hålls i större lokaler för att underlätta att hålla avstånd. Full-mäktige har även gett möjligheten att delta på distans.
 • Följ informationen som finns tillgänglig på Intra och på vansbro.se.

  Lokalvård
 • Lokalvården har utökat sina rutiner med löpande torkning av tagytor med desinficerade medel. Utförs dagligen i alla lokaler. Tagytor är exempelvis ledstänger, dörrtrycken, vred, kodlås och kranar.

Kostverksamhet
I samverkan med skolverksamheten har rutiner och arbetssätt vid servering av mat vid förskolor och skolor tagits fram för att minimera smittspridning. Åtgärder som vidtagits:

 • Avståndsmarkeringar i matsalarna.
 • Utglesning av stolar i matsalar.
 • Handtvätt innan inpassage i matsal.
 • Skolornas matservering är utdragen i tid, vilket medför att det är mindre grupper vid serveringstillfällena.
 • Extra bordstorkning utförs mellan serveringsgrupperna.
 • På vissa skolor lägger lärarna upp mat åt eleverna
 • Alla tagytor i matsalar torkas.
 • Mattransportvagnarnas tagytor torkas.
 • Mattransportörer går inte in i köken utan hämtar endast i vagnhall.

  Förskola och grundskola
 • Skolor och förskolor försöker ha utomhusaktiviteter i stor utsträckning.
 • Hämtning och lämning av barn utomhus, om det fungerar.
 • Covidsjuka föräldrar ska inte lämna hemmet och ska då inte själva lämna sina barn på förskola eller fritidshem.

  Fordon
 • Mattransportbilarnas tagytor torkas dagligen.

  Fastighetsunderhåll
 • Vid omsorgsboendena utförs endast akuta/nödvändiga åtgärder för att hålla verksam-heten igång.
 • Antalet personer som utför uppdrag på enheterna minimeras.
 • Du som utför uppdrag håller avstånd till omsorgspersonal och brukare vid arbete.

  För dig inom vård och omsorg
 • Följ de föreskrifter som finns i arbetsmoment som är riskbedömda.
 • Du är skyldig att använda den skyddsutrustning som är framtagen på det sättet som är beskrivet.

  Allmänt
 • Personalens rörlighet mellan olika verksamheter begränsas i den mån det är möjligt.

  Basala hygienrutiner
 • Du ska i allt vård- och omsorgsarbete med brukare följa de basala hygienrutinerna.
 • Handhygien med tvål och vatten och alkoholbaserat handdesinfektionsmedel ska användas ofta, även utanför omvårdnadsarbetet.

  Skyddsutrustning
 • Utöver den skyddsutrustning som ingår i den basala hygienrutinen ska du vid influensaliknande symtom, eller konstaterad covid-19 hos brukare, använda ytterligare skyddsutrustning, enligt den riskbedömningmatris som har fastställts.

  Vård av covid-19 sjuk på boende
 • Vid konstaterad covid-19 på äldreboende, gruppbostad eller stödboende ska den en-skilde brukaren isoleras i sin lägenhet och antalet personal som vårdar brukaren ska vara så få som möjligt. Personal som arbetar på den boendeenheten ska i möjligaste mån inte arbeta på andra enheter under samma arbetspass.

Lärcentrum har små grupper på plats för att kunna hålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Grupperna är uppdelade på olika tider för närundervisning och resterande är distansstudier.

Eleven följer den undervisning som läraren förmedlar via de distanskanaler som används normalt i undervisningen.

 • Kontakta it-tekniker Carin Simonsson om du behöver hjälp med internettillgång hemma.
 • Fortsatt information från skolan får eleverna via e-post eller andra kanaler.

Please follow this link Länk till annan webbplats. with information in several different languagages about how to protect yourself and others from spread of infection.

Information about COVID-19 testing

English Länk till annan webbplats.

Arabic Länk till annan webbplats.

Farsi Länk till annan webbplats.

Somali Länk till annan webbplats.

Tigrinya Länk till annan webbplats.

For how long should you stay at home ?

Information in different languages here Länk till annan webbplats. • Viruspartiklar som flyger ut ur en mun.
  Smittläget i kommunen vecka 33
  Antalet nya konstaterade fall av covid-19 inom Vansbro kommun har minskat jämfört med veckan före. För vecka 33 redovisar Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. inga nya fall i Vansbro kommun i sin statistik jämfört med 10 fall veckan innan.
  Läs mer
Senast uppdaterad: 19 augusti 2021