Vatten

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt dricksvatten och vad du som har egen dricksvattenbrunn bör tänka på för att få ett bra vatten.

Bild

Det är det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Vansbro kommun.

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet eller har du frågor om det kommunala dricksvattnet kan du läsa mer på Dala vatten och Avfalls webbplats.länk till annan webbplats

Om du dricker vatten från en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är bra att ta regelbundna prover för att veta att ditt vatten är bra.

Det finns ett antal laboratorier som kan analysera dricksvatten gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar. På Swedacs webbplatslänk till annan webbplats hittar du ackrediterade dricksvattenlaboratorier.

Information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning hittar du på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om du har frågor eller funderingar om provsvaret från laboratoriet kan du kontakta miljökontoret.

Ansluten till vattenledningsförening

Är du ansluten till en vattenledningsförening är det föreningen som ansvarar för kvaliteten på vattnet. Vattenledningsföreningar som försörjer fler än 50 personer eller en livsmedelsverksamhet omfattas av dricksvattensföreskrifterna. De ska vara registrerade hos miljökontoret och få regelbunden kontroll.

I Vansbro kommun finns det många fastigheter som har egna brunnar samt mindre vattenledningsföreningar som inte omfattas av dricksvattensföreskrifterna. Dessa omfattas istället av Livsmedelsverkets allmänna råd om dricksvatten.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2 september 2019