Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss på plan- och byggenheten för att titta på planer och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du detaljplaner som är i skedet mellan granskning och antagande.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckorfrån den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du planprogram som inväntar godkännande.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Just nu har vi inget att visa här.

Just nu har vi inget att visa här.


Översiktlig planering

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som är i skedet mellan samråd och utställning.

Just nu har vi inga planer som befinner sig i det skedet.

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Senast uppdaterad: 13 mars 2019