Ansök om bygglov/gör en anmälan

Oftast behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Du kan även behöva lov för rivnings- och markarbeten.

Man hoppar framför ett hus.

Högtryck på Plan- och Byggenheten

Planerar du att bygga i sommar och behöver komma i kontakt med oss?

Du når oss antingen via mail planochbygg@vansbro.se eller genom att ringa vår växel 0281-750 00 som tar emot dina frågor och sänder ditt meddelande vidare till oss. Vi besvarar sedan alla förfrågningar och ansökningar i turordning.

Vår handläggningstid, efter komplett ansökan, är för närvarande cirka åtta veckor.

Vi kan hjälpa dig snabbare om du lämnar följande information i mejlet eller till växeln:

  • Namn och telefonnummer där vi kan nå dig.
  • Beskriv ditt ärende: (till exempel bygglov/strandskydd/klagomål)
  • fastighetsbeteckning (till exempel Kantaren 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel L 2020-000001).

Din fastighetsbeteckning kan du se på till exempel lantmäteriets webbsida https://minkarta.lantmateriet.se/länk till annan webbplats

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. På webbplatsen MittByggelänk till annan webbplats finner du all information du behöver kring bygglov och anmälan, och kan göra din ansökan eller anmälan direkt på webben.

Du kan ansöka om bygglov eller gör en anmälan på webbplatsen Mittbygge. länk till annan webbplatsAnvänder du e-tjänsten kan du följa ditt ärende online och när ditt beslut är klart får du det levererat digitalt.

Du kan även skicka in din ansökan eller din anmälan per post eller e-post, eller lämna in den i vår reception.

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om åtgärden endast kräver en anmälan ska du få besked inom 4 veckor. Är ärendet komplicerat kan det ta ytterligare 4 veckor, alltså 8 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • om din bygglovsansökan eller anmälan är komplett
  • om grannar och andra berörda sakägare ska få möjlighet att yttra sig, till exempel om åtgärden avviker från gällande detaljplan eller sker utanför planlagt område
  • om byggnadsnämnden måste ta beslut i ärendet. Nämnden sammanträder en gång i månaden
  • ärendets svårighetsgrad
  • arbetsbelastningen på enheten
Senast uppdaterad: 17 juni 2020