Avfall och återvinning

Det är det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall, DVAAB, som ansvarar för frågor som rör avfall och renhållning i Vansbro kommun.

Sopor på en sommaräng.

Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och vi kan gemensamt spara på naturens tillgångar.

Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Det är alltså dit du vänder dig med dina frågor om hushållsavfall.

Återvinningscentraler

Det är Dala Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna, där du till exempel kan lämna grovavfall som möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall. Bäckdalens återvinningscentral Länk till annan webbplats. ligger ett par kilometer nordväst om Vansbro.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI Länk till annan webbplats.. Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta då FTI Länk till annan webbplats. med din synpunkt!

Läs mer om avfallshantering på DVAAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 september 2021