Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning för vuxna, är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Det är en skolform för dig som tidigare gått i särskola eller i gymnasiesärskola.

En kille och en tjej som möts på cykel.

Målen för utbildningen är att du som är vuxen och lever med en utvecklingsstörning eller hjärnskada ska stödjas och stimuleras i ditt lärande. Du får utveckla dina kunskaper och din kompetens för att förbättra dina möjligheter inom arbets- och samhällslivet. Du stärks också inom din personliga utveckling.

Särvux finns på två nivåer:

  • Grundläggande nivå, inklusive träningsskolenivå
  • Gymnasial nivå.

Vi utgår alltid från dina personliga behov och förutsättningar, och du kan kombinera studier med arbete. Tillsammans med utbildaren gör ni upp en studieplan som passar dig utifrån din nivå. Undervisningen ska ge dig kunskaper och färdigheter som du kan använda i ditt vardagsliv, arbetsliv och i fortsatta studier.

Frågor och svar

Vi träffas i Lärcentrums lokaler på Vansbro Utvecklingscentrum, Parkgatan 8. Vissa elever får också sin undervisning på Dagcenter.

Ingenting- utbildningen är gratis för dig.

På träningsskolenivå:

  • Språk och kommunikation
  • Bildspråk
  • Djur och natur

På grundsärskolenivå:

  • Historia
  • Matematik - problemlösning, tid och pengar
  • Matlagning
  • Natur

Varje kurs omfattar 1-2,5 timmar/vecka. Efter en avslutad kurs får du betyg.

Senast uppdaterad: 5 juli 2021