Vuxenutbildning

Vi lär hela livet. Vill du som vuxen studera finns vuxenutbildningen till din hjälp. Hos oss kan du skaffa dig behörighet till fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

I Vansbro är det Lärcentrum Vansbro som samordnar all utbildning för vuxna. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning. Det är vad du vill och siktar mot som bestämmer din studieplan. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att ta framstudieplanen.

Senast uppdaterad: 1 april 2019