Regler och riktlinjer

Här hittar du information och svar på de vanligaste frågorna om Musikskolans verksamhet.

Eleverna får börja i musikskolan från det att dom börjar i årskurs 3. En del instrument kräver dock att du är lite äldre, rådgör gärna med musikläraren.

Musikskolan har ett begränsat antal stråk- och blåsinstrument och ett fåtal trumset som kan hyras för 350 kronor per termin.

Varje elev erbjuds minst 25 lektioner per läsår, eller 12-13 per termin. Vanligtvis en gång i veckan, enskilt eller i mindre grupp. Lektionstiden varierar mellan 20 och 40 minuter. Kom ihåg att informera musikskolan om det finns en skolskjutstid att passa.

Att spela tillsammans med andra tycker många är kul och det ökar ofta elevernas motivation. Musikskolan erbjuder därför ensemblespel och framträdanden i grupper av olika slag. Att vara med är dock alltid frivilligt.

Senast uppdaterad: 23 april 2020