Musikskolan och Coronavirus

För elev i Musikskolan, Vansbro kommun

Utifrån de direktiv som nu råder i samhället gällande covid-19 kommer vårens fortsatta arbete på Musikskolan att lägga fokus på den enskilda undervisningen med elev.

Det medför att vi kommer att ändra konceptet för elevernas musikaler.

De äldre klassernas musikal kommer att filmas och visas via länk den 29 maj. Närmare information, med tider, kommer.

De yngre klassernas musikal är framflyttad och det preliminära datumet är 15-17 november 2020.

Senast uppdaterad: 23 april 2020