Industritekniska programmet (IN)

Inriktningar: driftsäkerhet och underhåll, processteknik, produkt och maskinteknik, svetsteknik

För dig som...

...vill arbeta inom industrisektorn med tillverkning, underhåll och service.

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du får då
prova på olika yrken som din utbildning kan leda till. Detta sker i nära samarbete
med näringslivet och ger dig värdefull erfarenhet och kontakter till ditt kommande
yrkesliv. Inom programmet har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet
för vidare studier på högskola men kan också leda direkt till jobb.

Industrin utvecklas i snabb takt och gamla yrken försvinner och ersätts med nya som ställer andra krav. Stor vikt läggs därför vid problemlösning och förmåga att ta egna initiativ. Ett viktigt inslag i utbildningen är miljöperspektivet. Industritekniska programmet vid Vansbro gymnasium är, tillsammans med Teknikprogrammet certifierade av Teknikcollege Dalarna. Det är en kvalitetsmärkning som garanterar att du som elev får en bred och modern utbildning med många tillfällen till företagskontakter. Det lokala näringslivet har möjlighet att påverka kursutbudet inom programfördjupningen vilket gör chanserna stora till jobb på hemorten efter avlagd yrkesexamen är stora.

Inriktning driftsäkerhet och underhåll

Ger kunskaper om det strategiska och systematiska underhållet för en säker drift
av industrianläggningar.

Inriktning processteknik

Ger kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll
samt styr- och reglerteknik.

Inriktning produkt- och maskinteknik

Ger kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt hantering
och bearbetning av material.

Inriktning svetsteknik

Ger kunskaper om och handlag med olika svetstekniker.

Efter gymnasiet

Arbete inom industriell produktion och andra områden där kompetens inom
tillverkning, underhåll och service efterfrågas. T.ex. drifttekniker, processtekniker,
maskinoperatör och svetsare.


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Programgemensamma ämnen

400 poäng

Engelska 5

100 p

Industritekniska processer 1

100 p

Historia 1a: 1

50 p

Människan i industrin 1

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p

Naturkunskap 1a:1

100 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1a:a

50 pSvenska 1/Sva 1

100 p
Ämnen och poäng

Inriktning driftsäkerhet och uderhåll

400 poäng

Inriktning produkt- och maskinteknik

300 poäng

Avhjälpande underhåll 1

100 p

Datorstyrd produktion 1

100 p

Underhåll - driftsäkerhet

100 p

Produktionsutrustning 2

100 p

Underhåll - elteknik

100 p

Produktutveckling 1

100 p

Underhåll -lager och smörjteknik

100 p
Ämnen och poäng

Inriktning processteknik

400 poäng

Inriktning svetsteknik

400 poäng

Industritekniska processer 2

100 p

Produktutveckling 1

100 p

Produktionskunskap 2

100 p

Kälsvets 1

100 p

Produktionsutrustning 2

100 p

Svets grund

100 p

Produktionsutrustning 3

100 p

Tillverkningsunderlag

100 p


Programfördjupning

500-600 poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2500 p

Senast uppdaterad: 27 november 2020

Behörighetskrav

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Du måste dessutom ha betyget godkänt
i ytterligare fem ämnen.

En traktorgrävare med snöblad som röjer snö.

Individuellt val

Som individuellt val erbjuder vi kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan (svenska 2, svenska 3 och engelska 6) samt kurser inom idrott & hälsa, estetiska kurser och kurser inom program-fördjupningen.