Fordonsprogrammet (FT)

Inriktning: Personbil

För dig som...

...vill arbeta med service och reparationer av antingen personbilar och lätta
transportfordon eller pistmaskiner och snöskotrar.

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du får då
prova på olika yrken som din utbildning kan leda till. Detta sker i nära samarbete
med näringslivet och ger dig värdefull erfarenhet och kontakter till ditt kommande
yrkesliv. Inom programmet har du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet
för vidare studier på högskola men kan också leda direkt till jobb.

Inriktning personbil

Du lär dig grunderna för att arbeta med service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Fordon är idag uppbyggda av system som styrs av datorer och kännare. Du får därför använda olika mätinstrument – ofta datoriserade – när du arbetar med felsökning.

Efter gymnasiet

Oavsett val av inriktning på programmet så blir du någon typ av fordonsmekaniker.

Personbil: Många företag inom personbilsbranschen är små, vilket kommer ställa krav på dig att vara flexibel och att kunna arbeta med många olika arbetsuppgifter. Exempel på arbetsställen efter gymnasiet är skadeverkstäder, gummiverkstäder, bildemontering och bilprovning.


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Programgemensamma ämnen

400 poäng

Engelska 5

100 p

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

200 p

Historia 1a:1

50 p

Fordonsteknik introduktion

200 p

Idrott och hälsa 1

100 pMatematik 1a

100 pNaturkunskap 1a:1

50 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1a:1

50 pSvenska 1/Sva 1

100 p
Ämnen och poäng

Inriktning personbil

500 poäng

Programfördjupning

700 poäng

Personbilsteknisk introduktion

200 pReparation av personbilar och lätta transportfordon

300 p
Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2500 p

Senast uppdaterad: 27 november 2020

Behörighetskrav

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Du måste dessutom ha betyget godkänt i
ytterligare fem ämnen.

Individuellt val

Som individuellt val erbjuder vi kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan (svenska 2, svenska 3 och engelska 6) samt kurser inom idrott & hälsa, estetiska kurser och kurser inom program-fördjupningen.