Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Inriktningar: Pedagogiskt & socialt arbete och Fritid & hälsa

För dig som...

… tycker om att arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du får då prova på olika yrken som din utbildning kan leda till. Detta sker i nära samarbete med näringslivet och ger dig värdefull erfarenhet och kontakter till ditt kommande yrkesliv. På progammet läser du in grundläggande behörighet för vidare studier på högskola, till exempel. förskollärarutbiIdning, men du kan även gå direkt ut i jobb.

Inriktning pedagogiskt arbete

Du lär dig hur vi människor utvecklas genom livet och lär oss olika saker. Ute i arbetslivet planerar och leder du aktiviteter för både barn och vuxna. Här ingår även att vara ett stöd för människor med funktionsnedsättningar. För att klara detta får du under utbildningen utveckla dina ledaregenskaper, samt få verktyg för hur du kan uppmuntra andras skapande förmåga. Vi jobbar även mycket med friluftsliv och uteaktiviteter.

Inriktning fritid och hälsa

Du gillar att jobba med, och kan tänka dig att leda, andra människor. Du älskar att gå på topptur, fjällvandra och du vill vistas utomhus i ditt kommande jobb. Vi fokuserar på att utbildningen ska vara verklighetsanpassad, ”Learning by doing” är vår pedagogiska idé. Ledarskap ställer krav på förmågan att förstå hur människor fungerar i olika situationer och miljöer. Genom att tillämpa ledarskap praktiskt så som aktivitetsledare, naturguide mm får du möjlighet att få feedback direkt på ditt agerande vilket är stimulerande och utvecklande.

Efter gymnasiet

Barnskötare, personlig assistent, elevassistent, stöd och service inom
funktions-hinderområdet. Naturguide och butiksbiträde inom sportbranschen.


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Programgemensamma ämnen

700 poäng

Engelska 5

100 p

Naturkunskap 1a:2

50 p

Historia 1a: 1

50 p

Samhällskunskap 1a:2

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Svenska 2/Sva 2

100 p

Matematik 1a

100 p

Hälsopedagogik

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Kommunikation

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Lärande och utveckling

100 p

Samhällskunskap 1a:1

50 p

Människors miljöer

100 p

Svenska 1/Sva 1

100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p


Inriktning pedagogiskt arbete

300 poäng

Inriktning Fritid och hälsa

300 poäng

Pedagogiskt arbete

200 p

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 p

Barns lärande och växande

100 p

Fritids- och idrottskunskap

100 p

Programfördjupningar

600 p
Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2500 p

Senast uppdaterad: 27 november 2020

Behörighetskrav

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska, . Du måste dessutom ha lägst betyget godkänt i fem andra ämnen.

Individuellt val

Som individuellt val erbjuder vi kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan (svenska 3 och engelska 6) samt kurser inom idrott & hälsa, estetiska kurser och kurser inom programfördjupningen.