Skolskjuts och trafiksäkerhet

Ditt barn kan få skolskjuts till sin förskola eller skola. Men för att få skolskjuts måste vissa kriterier uppfyllas.

Illustration av skolbuss.

Ditt barn kan få skolskjuts om:

  • Barnet går i förskoleklass upp till årskurs 3 och bor längre än två kilometer från skolan
  • Barnet går i årskurs 4-6 och har längre än tre kilometer från skolan
  • Barnet går i årskurs 7-9 och har längre än fem kilometer till skolan
  • Barnet går på gymnasiet och har längre än sex kilometer till skolan

Skolbussen går i anslutning till skoldagens början och slut.

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts så får ni hem ett busskort som ska dras vid varje resa.

Busskortet är en värdehandling som ska behållas under hela skolgången, eller så länge ditt barn är har rätt till skolskjuts. Inför varje nytt läsår görs en ny bedömning, och efter det laddas kortet med ny giltighetstid. Korten är personliga och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om eleven inte har rätt till kortet, eller om det missbrukas.

Grundskolekortet är märkt på baksidan med elevens namn och nuvarande skola.

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan är säker.

  • Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan.
  • Skolan ska ge ditt barn och dig information om hur man undviker olyckor.
  • Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.
  • Föraren ska se till att själva resan blir säker.
  • Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt.

Det är viktigt att barnen lyssnar på förarens instruktioner och de måste använda säkerhetsbälte.

Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får denne ställa in skolskjutsen.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden. Allra bäst är det med reflexväst.

Senast uppdaterad: 10 april 2019