Skolskjuts och trafiksäkerhet

Ditt barn kan få skolskjuts till sin skola. Men för att få skolskjuts måste vissa kriterier uppfyllas.

Illustration av skolbuss.

Ditt barn kan få skolskjuts om:

 • Barnet går i förskoleklass upp till årskurs 3 och har längre än två kilometer till skolan
 • Barnet går i årskurs 4-6 och har längre än tre kilometer till skolan
 • Barnet går i årskurs 7-9 och har längre än fem kilometer till skola

Skolbussen går i anslutning till skoldagens början och slut.

Nytt sätt att ansöka

Från och med höstterminen 2021 ansöker du om skolskjuts i vår nya e-tjänst Länk till annan webbplats.. Inga skolkort skickas ut eller fylls på utan inlämnad ansökan. Det gäller äver barn som redan har skolskjuts.

Följande grupper kan inte inte ansöka om skolskjuts i tjänsten:​

 • elever i grundsärskolan​
 • elever utan ett svenskt personnummer​
 • elever med god man​
 • familjehemsplacerade elever (om inte familjehemmet är vårdnadshavare)​
 • familjer där någon har eller ansöker om skyddad identitet​

Tillhör du någon av ovanstående grupper? Kontakta då skolskjutshandläggaren för att istället få en ansökningsblankett.

Om ditt barn har rätt till skolskjuts så får ni hem ett busskort som ska dras vid varje resa. Du hittar mer information på Dalatrafiks webbplats. Länk till annan webbplats.

Busskortet är en värdehandling som ska behållas under hela skolgången, eller så länge ditt barn är har rätt till skolskjuts. Inför varje nytt läsår görs en ny ansökan, och efter det laddas kortet med ny giltighetstid. Korten är personliga och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om eleven inte har rätt till kortet, eller om det missbrukas.

Grundskolekortet är märkt på baksidan med elevens namn och nuvarande skola.

Om eleven tappar bort sitt busskort kan hen få ett nytt mot en administrativ avgift på 50kr.

Om ditt barn inte längre ska åka buss ska busskortet lämnas tillbaka till skolan.

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan är säker.

 • Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan.
 • Skolan ska ge ditt barn och dig information om hur man undviker olyckor.
 • Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra.
 • Föraren ska se till att själva resan blir säker.
 • Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt.

Det är viktigt att barnen lyssnar på förarens instruktioner och de måste använda säkerhetsbälte. Det är föraren som avgör om väglaget är trafiksäkert. Gör föraren bedömningen att det inte är det får denne ställa in skolskjutsen.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig. Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden. Allra bäst är det med reflexväst.

Senast uppdaterad: 6 april 2021