Föräldrastöd, föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder.

Illustration av mamma, pappa och två barn.

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, hemskt, underbart… Föräldraskapet kan vekligen innehålla allt!

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

I Vansbro vill vi ge blivande föräldrar och föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn. Därför anordnar vi varje höst Cope föräldrautbildning.

  • Alla föräldrar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt gå föräldrautbildningen Cope. Kurserna går på kvällstid. Syftet är att ge dig som förälder ny inspiration och nya verktyg i ditt föräldraskap.
  • Cope är ett välbeprövat program, både i Vansbro kommun och i landet. Målet med Cope är att du som förälder ska bli stärkt i din föräldraroll, bland annat genom att prata med andra i grupp och fokusera på möjligheter istället för på problem. Du får med dig redskap för att hjälpa, förstå och hantera ditt barns beteende.

Har ni andra behov av stöd och hjälp i familjerelationerna, kontakta Individ- och familjeomsorgen, Ifo.

Vår ambition är att erbjuda utbildning minst en gång/läsår. Aktuell information kommer här på sidan.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019