Föräldrastöd, föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vårt föräldrastöd.

Illustration av mamma, pappa och två barn.

Sista anmälningsdatum!

Vi behöver din anmälan senast fredag 25 oktober via formuläret längre ned på sidan!

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, hemskt, underbart… Föräldraskapet kan vekligen innehålla allt!

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

I Vansbro vill vi ge blivande föräldrar och föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn. Därför anordnar vi ABC föräldrastödsträffar. ABC står för Alla barn i centrum.

  • Alla föräldrar med barn i åldern tre till tolv år ges möjligheten att kostnadsfritt gå på våra ABC föräldrastödsträffar. Hösten 2019 har vi två kurser parallellt; en på dagtid och en på kvällstid. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt främja barns positiva utveckling.
  • Innehållet i ABC utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention och omfattar fyra träffar under hösten. Dessutom ingår en återtäff vid ett senare tillfälle.
  • Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna så hjälper vi till med det också (gäller endast måndagar).
  • Kursledarna heter Gustav Eriksson, familjebehandlare, Ida Hansson, familjebehandlare, Meral Sekersöz, familjebehandlare, Erina Danielsson, dagbarnvårdare och Doris Olsson, specialpedagog.

Har ni andra behov av stöd och hjälp i familjerelationerna, kontakta Individ- och familjeomsorgen, Ifo.

Träff 1- Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2- Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammansm

Träff 3- Visa vägen

Hur är man en lugn förälder? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sina barn.

Träff 4- Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Med start vecka 44 håller vi under hösten två parallella föräldrastödsgrupper:

  • Kvällstid måndagar klockan 17.30-20.00. 28/10, 11/11, 25/11, 9/12. Vansbro Gymnasium (barnpassning erbjuds).
  • Dagtid tisdagar klockan 9.30-12.00. 29/10, 12/11, 26/11, 10/12. Gula huset, mitt emot Vansbro Simhall.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig via formuläret nedan senast 25/10 2019


Skriv ditt för- och efternamn här

Skriv ditt telefonnummer här

Skriv din e-postadress här

Skriv ålder på dina barn här

Skriv namn på person nummer två här om du även anmäler någon mer vuxen som har ansvar för samma barn

Skriv här om du behöver hjälp med barnpassning för att kunna gå kursen (gäller enbart måndagar!) Skriv hur många barn det gäller och ålder på barnen
När vill du gå kursen? * (obligatorisk)
När vill du gå kursen?


Kryssa i vilken dag och tid du anmäler dig till
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019