Avgifter och regler

Här hittar du information och regler för våra fritidshem.

Hur mycket du betalar för barnomsorgen beror på hur mycket pengar familjen/hushållet gemensamt får in före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambor som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns (47 490 kronor) på hur mycket du behöver betala.

Så mycket kostar det

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

2 procent av inkomsten, max 950 kronor per månad

Barn nummer 2

1 procent av inkomsten, max 475 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 475 kronor per månad

Barn nummer 4

Ingen avgift


Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften betalas varje månad, hela året och faktureras i efterskott.

Ändra inkomst och/eller schema härlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 mars 2019