Våra förskolor

I vår kommun har vi sex kommunala och en fristående förskola. Våra förskolor kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, ansvarskännande och initiativrika individer.

Lekande barn.

Planeringsdag

Alla förskolor och pedagogisk omsorg är stängda på grund av planering fredagen den 27 augusti och 30 augusti.

Förskolan Jofsen exteriör.

På Jofsens förskola i Vansbro finns det två avdelningar; Humlan och Sländan.

På Humlan är barnen är mellan ett och två år och på Sländan är barnen mellan tre och fem år. På Jofsen har vi en fin, inspirerande utemiljö som passar alla åldrar.

Här finns vi:
Förrådsvägen 1, Vansbro

Kontakt:
Humlan: 0281-750 69
Sländan: 0281-750 70

Lekplatsen utanför Lillgårdens förskola.

På förskolan Lillgården i Äppelbo har vi en gemensam avdelning för barn mellan ett och fem år.

Förskolan Lillgården finns på området Bergheden, med närhet till skolan och förskolan Älvan, som vi samarbetar med. Vår stora fördel är att vi har nära till naturen och skogen där även sagostigen finns. Vi är i skogen så ofta vi kan med samlingar, sagoberättande, lek och lärande.

Här finns vi:
Bergheden 14, Äppelbo

Kontakt:
Lillgården: 0281 - 753 07

Exteriörbild på Mssebo förskola.

På förskolan Mossebo i Vansbro har vi fyra avdelningar; Backsippan och Mosippan för barn mellan ett och tre år, och Vitsippan och Blåsippan för barn mellan tre och fem år.

Förskolan Mossebo ligger nära naturen med en stor utegård, med skogen utanför staketet. Vi finns centralt men ändå avskilt mitt i Vansbro. Vi har tillgång till gymnastiksal och simhallen ligger i närheten.

Här finns vi:
Fredsgatan 15, Vansbro

Kontakt:
Backsippan: 0281-750 87
Blåsippan: 0281-750 64
Mosippan: 0281-750 86
Vitsippan: 0281-750 63

Skogsgläntans förskola i Dala-Järna.

Förskolan Skogsgläntan ligger i Kvarnåker i utkanten av Dala-Järna. På Skogsgläntan har vi fyra avdelningar; Blåmesen, Björnen, Ekorren och Trollebo.

I våra lokaler låg tidigare Kvarnåker skola och tack vare det så har vi tillgång till en helt egen gymnastikhall och en väl tilltagen skolgård. Vi har även en mindre gård på baksidan och en gapkoja i skogen intill förskolan.

Här finns vi:
Engmans väg 2, Dala-Järna

Kontakt:
Blåmesen: 0281-753 34
Björnen: 0281-753 32
Ekorren: 0281-753 33
Fjärilen: 0281-753 36

Varglyans förskola i Nås.

På förskolan Varglyan i Nås har vi tre avdelningar; Blåbär, Lingon och Hallon.

Vi har en stor förskolegård där barnen kan cykla, gunga, leka i sandlådan, balansera och klättra. Vi har närhet till skogen dit vi går ibland.

Här finns vi:
Storängsvägen 5, Nås

Kontakt:
Blåbär: 0281-75371
Lingon: 0281-75370
Hallon: 0281-75345

Ett lekrum för barn på Älvans förskola i Äppelbo.

Älvans förskola i Äppelbo har en gemensam avdelning för barn mellan ett och fem år.

Förskolan ligger i anslutning till Berghedens skola och har ett nära samarbete med skolan, fritids och förskolan Lillgården. Vår stora fördel är att vi har nära till naturen och skogen där även sagostigen finns. Vi är i skogen så ofta vi kan med samlingar, sagoberättande, lek och lärande.

Här finns vi:
Ovanheden 13, Äppelbo

Kontakt:
Älvan: 0281-753 02

Fristående förskolor

I Skålö, utanför Dala- Järna, finns den fristående förskolan Olympica.

Förskolan Olympicaskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021